Ordinær generalforsamling den 22. martsTid og sted

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt

VP InvestorPortal

Blanketter

Efter afholdt generalforsamling


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 22. februar 2022

Aktiekapital: 690.000.000 DKK
Antal aktier: 69.000.000 stk.
Stykstørrelse: 10,00 DKK
Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme
Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer