Ekstraordinær generalforsamling den 1. december 2023Tid og sted

Fredag den 1. december kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 31. oktober 2023

Aktiekapital: 642.720.950 DKK
Antal aktier: 64.272.095 stk.
Stykstørrelse: 10,00 DKK
Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme
Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer