Ekstraordinær generalforsamling den 7. decemberTid og sted

Tirsdag den 7. december kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg

Tilmeld dig generalforsamling eller afgiv fuldmagt

VP InvestorPortal (tilgængelig fra den 9. november 2021)

Blanketter

Tilmelding
Brevstemme
Instruktionsfuldmagt


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 9. november 2021

Aktiekapital: 725.607.780 DKK
Antal aktier: 72.560.778 stk.
Stykstørrelse: 10,00 DKK
Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme
Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer