Ekstraordinær generalforsamling den 2. juniTid og sted

Fredag den 2. juni 2017 kl. 10.00 i Jyske Bank på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

Tilmeld dig ekstraordinær generalforsamling eller afgiv fuldmagt

VP investorportalen

Blanketter 

Brevstemme

Fuldmagtsblanket

Tilmeldingsblanket

Efter afholdt generalforsamling

Referat

Afstemningsresultater


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 8. maj 2017

Aktiekapital: 950.399.990 DKK

Antal aktier: 95.039.999 stk.

Stykstørrelse: 10,00 DKK

Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme

Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer


Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 950.399.990 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Aktiekapitalen er besluttet nedsat til kr. 891.590.440 ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, ved beslutning på bankens ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2017. Kapitalnedsættelsen forløber planmæssigt og følger den lovbestemte procedure i selskabsloven. Kapitalnedsættelsen er således endnu ikke registreret som gennemført i Erhvervsstyrelsen.

Hvis kapitalnedsættelsen er endeligt gennemført inden den ekstraordinære generalforsamling, vil aktiekapitalen udgøre kr. 891.590.440 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvis kapitalnedsættelsen ikke er endeligt gennemført inden den ekstraordinære generalforsamling udgør aktiekapitalen kr. 950.399.990 fordelt på aktier á nominelt kr. 10.