Ordinær generalforsamling den 23. martsTid og sted

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 15.00.

Generalforsamlingen afvikles som fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde.

De tekniske krav til dit udstyr er beskrevet i indkaldelsen. Hvis du oplever problemer med at logge på, kan VP Investor Services kontaktes på telefon +45 4358 8894 eller på e-mail: VGMmail@vp.dk.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt

Generalforsamlingen kræver tilmelding via VP InvestorPortal. Der åbnes for tilmelding og afgivelse af fuldmagter den 1. marts.

Blanketter

Vil være tilgængelige fra den 1. marts.


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 23. februar 2021

Aktiekapital: 725.607.780 DKK

Antal aktier: 72.560.778 stk.

Stykstørrelse: 10,00 DKK

Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme

Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer