Ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2024Tid og sted

Torsdag den 18. april 2024 kl. 10. Adressen er Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt

Blanketter

Efter afholdt generalforsamling


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 21. marts 2024

Aktiekapital: 642.720.950 DKK
Stykstørrelse: 10,00 DKK
Antal aktier: 64.272.095 stk.
Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme
Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer