Ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2013Tid og sted

Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 9.00 på adressen Vestergade 8-16, Silkeborg


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 28. januar 2013

Aktiekapital: 712.799.990,00 DKK

Antal aktier: 71.279.999 stk.

Stykstørrelse: 10,00 DKK

Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme

Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer