Ordinær generalforsamling i Jyske BankTid og sted

Tirsdag den 20. marts 2018 på Gl. Skovridergaard.

Tilmeld dig generalforsamling eller afgiv fuldmagt

VP investorportalen

Blanketter

Tilmeldingsblanket

Fuldmagtsblanket

Brevstemme

Efter afholdt generalforsamling

Referat

Afstemningsresultater


Antal aktier og stemmerettigheder pr. 20. februar 2018

Aktiekapital: 891.590.440 DKK

Antal aktier: 89.159.044 stk.

Stykstørrelse: 10,00 DKK

Stemmeret: Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme

Stemmeretsbegrænsning: 4000 stemmer