Forstå din risiko

Investering indebærer risiko. Værdien af enhver investering kan gå op og ned – og falde til nul. Men markedernes belønning for at løbe en risiko er muligheden for en bedre forrentning af pengene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afkast og risiko hænger sammen. En forventning om et højere afkast indebærer en accept af en højere risiko. Det handler derfor om at finde den rette balance mellem risiko, afkastpotentiale og tidshorisont, når man vil investere.

Risiko kan angives på flere måder. For investeringsforeninger bruger man ofte standardafvigelse og risikoindikator. Begge risikomål er dog bagudskuende og fortæller altså, hvordan risikoen har været – ikke nødvendigvis hvordan risikoen kommer til at blive i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at du også sætter dig ind i de risikofaktorer, der er forbundet med investeringen

Sådan vurderer man risiko

Den mest udbredte metode til at vurdere en risiko er at se på standardafvigelsen. Standardafvigelsen er et matematisk mål for historiske kursudsving i forhold til afkast. En lav standardafvigelse er ensbetydende med en investering, der historisk set har været kursstabil, mens en høj standardafvigelse omvendt betyder, at investeringen har udvist store udsving. Standardafvigelsen bruges ofte til at sammenligne forskellige investeringer, og du møder begrebet fx i angivelse af investeringsforeningers risici.

Den forventede risiko er lige så vigtig for investeringsbeslutningen som det forventede afkast. Det kan i høj grad være afgørende for, hvordan du har det med dine investeringer. Og risiko og forventet afkast skal gerne hænge sammen.

Betydningen af timing

Timingen har stor betydning i forbindelse med investering – men markedet er svært at forudsige, og det gør timingen lige så svær. Usikkerheden omkring udviklingen på de forskellige markeder betyder, at det er en god ide at sprede investeringerne.

Spred din risiko

Spredningen kan være med til at udjævne udsvingene og reducere eventuelle negative afkast som fx skyldes uheldig timing eller valg af en specifik aktie, obligation eller andet. Hvis man spreder sin formue over flere typer aktivklasser, kan risikoen på den samlede investering reduceres. Nedenfor kan du se de forskellige risikofaktorer, som du skal være opmærksom på.

Mød forskellige aktivtyper

Traditionelle obligationer

Traditionelle obligationer giver sikkerhed, fordi man ved stats- og realkreditobligationer med stor sikkerhed kan få sine penge igen. Ulempen er, at den høje sikkerhed ofte resulterer i et begrænset afkast på denne type aktiver. Man er ikke garderet mod negativt afkast, men risikoen er begrænset.

Væsentligste risiko­faktorer

Investeringsinfo: Se aftaler og betingelser vedrørende investering i Jyske Bank

Beskatning af gevinst og tab ved investering

Vilkår og betingelser

 

Denne præsentation er ikke et salgstilbud, en opfordring til køb eller personlig investeringsrådgivning, men alene en del af bankens generelle markedsføring på investeringsområdet.