USD fanget mellem magiske 7 og opjusteret vækst

Valuta

Makroøkonomiske og pengepolitiske ubalancer mellem USA og euroområdet er begrænsede og kun svagt til ugunst for US dollaren ind i 2025. Vi venter en lidt svagere USD mod 2. halvår og et comeback i starten af 2025. Dermed forbliver USD overordnet fanget i et velkendt kursinterval.

  • Svage ubalancer holder USD i kendt kursinterval
  • Hovedscenarie: Europa gør det bedre end USA mod 2025
  • Risikoscenarie: Dybere recession eller geopolitisk eskalering

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.