Sell in May and go away - Aktievisdom eller myte?

Investeringstema - aktier

"Sell in May and go away!"

Sandsynligheden for, at du er stødt på dette ordsprog, er meget stor. Faktisk er ordsproget et af de mest velkendte ordsprog i finansverden. Ordsproget stammer rent faktisk helt tilbage fra 1800-tallet fra det gamle finansdistrikt i London. 

Ordsproget udspringer fra en antagelse om, at aktiemarkederne performer svagere hen over sommermånederne grundet en lavere handelsaktivitet da mange går på sommerferie.

Spørgsmålet er, om der er hold i ordsproget. Er det en aktievisdom eller en myte?Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.