Hoved, skulder, knæ og tå - Hospitalernes kamp mod Covid-efterslæb

Investeringstema - aktier

De fleste af os husker nok, hvordan Covid19-pandemien vendte op og ned vores ellers velkendte hverdag.

Det gjaldt også hospitalerne, der var nødsaget til at træffe nogle drastiske beslutninger, heriblandt at udskyde og sågar helt aflyse ikke-akutte operationer. Flere indikatorer peger imidlertid , at hospitalssektoren småt er begyndt at arbejde sig igennem det enorme efterslæb, der blev skabt under Covid19-nedlukningerne.

Dette tegner sig godt for de selskaber, der producerer og sælger udstyr og komponenter til hospitalssektoren, for de har nu potentielt udsigt til en periode med stigende efterspørgsel. Hvor stort et efterslæb er der tale om, og hvor længe kan der , før hospitalerne er kommet igennem? – Det kan du høre et bud i denne video.    

Selskaber relateret til temaet:

McKesson Corp

Sådan udvælger og behandler vi aktier relateret til temaet

Nedenstående aktier er udvalgt ud fra 1) deres strategiske tilknytning til det belyste tema samt 2) deres rent kvantitative attraktivitet med baggrund i Jyske Quant modellen på udgivelsesdatoen for videoen. Sidstnævnte fokuserer på prisfastsættelse, kvalitet og stemningen omkring den givne aktie. Vær opmærksom på, at der ikke følges op på temaet og/eller de anbefalede aktier efter udgivelsesdatoen. Du kan se de nuværende kvantitative anbefalinger på aktierne relateret til temaet (Køb, Neutral, Salg) via de links, som følger med denne video.


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.