XML filbeskrivelser

Her finder du en samling af links, der beskriver de forskellige betalingstyper og kontoudtog, der kan udveksles i XML-format.