Hvordan vælger jeg betalingstype?

Det kan være forskelligt, hvilke oplysninger samt hvilken overførselstype, du skal anvende, når du skal lave en betaling. Det afhænger fx af, om du skal overføre penge til en konto i Jyske Bank, til et andet dansk pengeinstitut eller til et udenlandsk pengeinstitut. Få overblikket her:

Til-kontoBetalingsvalutaOverførselstypeOplysninger
Anden konto i Jyske Bank
Samme som fra-konto's valuta KontooverførselReg. + kontonummer
Anden konto i Jyske Bank
Samme som fra-konto's valuta KontooverførselReg. + kontonummer
Anden konto i Jyske Bank
Valuta forskellig fra både fra- og til-konto's valutaKan ikke lade sig gøre. Aftal møntsort og beløb med modtager og anvend en af ovenstående. 
Til-kontoBetalingsvalutaOverførselstypeOplysninger
Andet dansk pengeinstitut
I DKKKontooverførselReg. + kontonummer
Andet dansk pengeinstitut
I EURUdenlandsk overførselIBAN-nummer
Andet dansk pengeinstitut
I øvrige valutaerUdenlandsk overførselIBAN-nummer + SWIFT/BIC
Nationalbank overførsel
DKKOverfør via NationalbankenIBAN-nummer + SWIFT/BIC
Til-kontoBetalingsvalutaOverførselstypeOplysninger
Udenlandsk pengeinstitut
I DKKUdenlandsk overførselIBAN-nummer eller kontonummer + SWIFT/BIC
Udenlandsk pengeinstitut
I EURUdenlandsk overførselIBAN-nummer eller kontonummer + SWIFT/BIC
Udenlandsk pengeinstitut
I øvrige valutaerUdenlandsk overførselIBAN-nummer + SWIFT/BIC eller kontonummer + SWIFT/BIC eller kontonummer + bank + bankkode