Hvordan tilpasser jeg Betalingsoversigten i Jyske Netbank Erhverv?

På Betalingsoversigten skal du klikke på de tre prikker, som sidder øverst til højre for "Print". Du kan vælge, hvilke felter/kolonner du vil have vist på Betalingsoversigten. 

Sådan gør du

  1. Log på Jyske Netbank Erhverv (se vejledning).
  2. Vælg "Betal og overfør" > "Betalingsoversigt". Du ser herefter Betalingsoversigten.
  3. Øverst til højre klikker du på de tre prikker, som sidder til højre for "Print".
  4. Tilpas Betalingsoversigtens indhold ved at sætte/fjerne flueben ved de viste kolonnemuligheder.
  5. Luk boksen med valgmuligheder ved at klikke uden for boksen. 

Ordforklaring

  • "Kvitteringsprint": Sæt flueben, hvis du vil have mulighed for at udskrive de handlinger, du laver i Betalingsoversigten. 
  • "Totaler": Sæt flueben, hvis du vil have vist totaler af de viste eller markerede betalinger øverst i Betalingsoversigten.