Hvordan tilføjer jeg et depot til et fast udtræk fra Jyske Netbank Erhverv?

Hvis du har oprettet et fast fondsudtræk i Jyske Netbank Erhverv, kan du få behov for at tilføje et eller flere depoter til dette udtræk. Det gør du ved at vælge "Ind- og udlæs fil" og herunder "Udlæs" i menuen.

Forstå udtrækket

Du tilføjer et depot til dine eksisterende udtræk ved at oprette et nyt tilsvarende udtræk på det nye depot - og vælge, at dette udtræk skal samles med andre udtræk af samme type.

Har du behov for at tilføje flere depoter, skal du færdiggøre bestillingen på ét depot, inden du bestiller på det næste depot. Det skyldes, at funktionen ’Sammenlæg med andre udtræk, hvis muligt’, kun kan tilføje ét depot ad gangen. Vælger du alligevel mere end ét depot, vil der blive dannet en særskilt fil, med de nye depoter.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det eksisterende udtræk er sat op, kan du finde detaljerne under ”Udlæs – Gammel”, ’Oversigt over faste udtræk’ og typen ’Fonds’.  I denne oversigt kan du bl.a. se frekvensen og formatet på de eksisterende faste udtræk.

”Frekvens” og ”Format” er de vigtigste oplysninger du skal bruge til det nye udtræk.  

Sådan gør du

  1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
  2. Vælg "Ind- og udlæs fil" og herunder "Udlæs" i menuen til venstre.
  3. Vælg ’Bestil udtræk’ øverst til højre.
  4. Vælg udtrækstypen ’Fonds’.
  5. Du opretter nu et nyt udtræk med den samme frekvens og samme format som de eksisterende udtræk. Husk at vælge ’Ja’ til ”Sammenlæg med andre udtræk, hvis muligt”. 
  6. Afslut bestillingen ved at klikke "Bestil".

Hvis filerne alligevel ikke samles til én fil, kan det skyldes, at der er forskel på enten ’Udtrækstype’, ’Format’ eller ’Periode’.