Hvordan stopper jeg en betaling i Jyske Netbank Erhverv?

Du kan stoppe en betaling, som er indtastet eller indlæst i Jyske Netbank Erhverv, eller som bliver trukket via Betalingsservice.

I denne vejledning kan du se, hvordan du:

 • stopper en eller flere betalinger, som du selv har oprettet i Jyske Netbank Erhverv.
 • stopper en SEPA-betaling.
 • stopper en kommende betaling, der trækkes via Betalingsservice.
 • stopper en gennemført Betalingsservice-betaling inden den 7. i betalingsmåneden.
 • får vist kommende betalinger.

Stop en eller flere betalinger, som I selv har oprettet i Jyske Netbank Erhverv

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (se vejledning).
 2. Tryk på "Betal og overfør" i menuen.
 3. Tryk på "Betalingsoversigt" i undermenuen.
 4. Tryk på det orange "stop-ikon" ude til højre for betalingen. Du får herefter i toppen af billedet en kortvarig besked om, at betalingen er stoppet.

Har du behov for at stoppe flere betalinger? Marker de respektive betalinger i oversigten til venstre og tryk "Stop valgte", som du finder over og under listen med betalinger. Du får nu i toppen af billedet en kortvarig besked om, at betalingerne er stoppet.

Rettigheder og tidsfrister

Hvis du ikke kan se et "stop-ikon" i højre side, så kan du ikke stoppe betalingen. Det kan skyldes, at du ikke har de rigtige rettigheder eller, at tidsfristen for at stoppe betalingen er overskredet. Du kan finde tidsfristerne under "Betal og overfør" og "Tidsfrister" i menuen.

Stop en SEPA-betaling

SEPA-betalinger (EUR-betalinger) afvikles tre gange i løbet af dagen, kl. 8.30, kl. 11.00 og kl. 13.30.

Har du oprettet og godkendt en SEPA-betaling inden kl. 8.30, vil den bliver udført kl. 8.30. Du kan kun stoppe denne betaling indtil kl. 8.30.

Har du oprettet og godkendt en SEPA-betaling kl. 9.41, vil den bliver udført kl. 11.00, og det vil være muligt, at stoppe betalingen frem til kl. 11.00.

Har du oprettet og godkendt en SEPA-betaling efter kl. 13.30, vil den blive udført den følgende bankdag, kl. 8.30. Det vil være muligt, at stoppe denne betaling indtil kl. 8.30 den følgende dag.

Er SEPA-betalingen oprettet f.eks. kl. 8.15 men først godkendt kl. 9.30, så vil betalingen blive udført kl. 11.00. Det er altså tidspunktet for godkendelsen der afgør, hvornår betalingen tidligst kan blive udført.

Stop en kommende betaling, der trækkes via Betalingsservice

Betalinger, der trækkes via Betalingsservice, kan ses i Jyske Netbank Erhverv under "Kontobevægelser".

Vi modtager oplysninger om BS-træk helt frem til den sidste i måneden, men du kan være heldig at kunne se disse posteringer flere dage før den 1. i måneden.

Er betalingsdatoen endnu ikke nået, finder du posteringerne under "Kommende posteringer – næste 30 dage".

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (se vejledning).
 2. Find "Kontobevægelser".
 3. Find den aktuelle betaling under "Kommende posteringer - næste 30 dage".
 4. Tryk på "Stop" til højre for posteringen.
 5. Vælg "Stop", hvis du kun vil stoppe denne forekomst af betalingen, eller vælg "Stop betaling og aftale", hvis du også vil afmelde hele aftalen, så den ikke længere er tilmeldt Betalingsservice.

Stop en gennemført Betalingsservice-betaling, inden den 7. i betalingsmåneden

Indtil den 7. i betalingsmåneden (eller førstkommende bankdag herefter, hvis den 7. er en helligdag/weekend) kan du afvise en BS-betaling.

Er betalingsdatoen nået, stopper du betalingen ved, at klikke på posteringsteksten i Jyske Netbank Erhverv under  "Kontobevægelser".

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (se vejledning).
 2. Find "Kontobevægelser".
 3. Find den aktuelle betaling og tryk på posteringsteksten.
 4. Tryk på "Stop".
 5. Tryk på "OK" for at bekræfte.

Få vist kommende betalinger

Kommende posteringer vises som standard ikke på dine kontobevægelser i Jyske Netbank Erhverv, men du kan tilvælge dem.

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (se vejledning).
 2. Find "Kontobevægelser".
 3. Vælg "Rediger" øverst til højre ud for selve overskriften.
 4. Vælg i rullemenuen om du ønsker at få vist kommende posteringer enten øverst eller nederst på siden med kontobevægelser.
 5. Bekræft dit valg ved at trykke "Gem".