Opsætning af CAMT.54 (FIK) til Bank Connect (JNE+)

Du har fået oprettet en Bank Connect-aftale, og benytter "Jyske Netbank Erhverv +". I netbanken definerer du, hvilke data der skal sendes til dit økonomisystem og hvor tit. Spørgsmål til opsætningen i dit økonomisystem rettes til din ERP-leverandør.

Sådan gør du

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
 2. Vælg "Ind- og udlæs fil" og herunder "Udlæs" i menuen til venstre.
 3. Vælg "Bestil udtræk" øverst til højre.
 4. Vælg udtrækstypen "FI Adviseringer".
 5. Vælg den ønskede hyppighed. Vælg hyppigheden ’Dagligt’, hvis der skal sendes data til dit økonomisystem hver morgen. 
 6. Vælg "Nej" til at sammenlægge dette udtræk med andre udtræk af samme type.
 7. "Dato for 1. udtræk" kan tidligst være første bankdag efter at du bestiller udtrækket. 
 8. Vælg det kreditornummer som skal indgå i filen.
 9. Vælg den eller de kortarter der er oprettet på dette kreditornummer, og som du vil have med i den daglige fil.
 10. Vælg formatet ”XML – ISO 20022 – CAMT.54”.
 11. Vælg din Bank Connect aftale i feltet ’Leveringsadresse’. Den vil typisk være navngivet med ’BCA’ og selskabets navn.
 12. Sæt evt. flueben i feltet ’Gem Indstillinger’, hvis du vil anvende disse valgmuligheder på fremtidige bestillinger af udtræk.
 13. Afslut bestillingen ved at klikke "Bestil".

Nu er det faste udtræk sat op, og du kan fra "dato for 1. udtræk" tjekke, at dit økonomisystem modtager de bestilte data fra Jyske Bank.