Hvordan opsætter jeg rettigheder til brugerne af Cash Pool?

Denne vejledning er til brugere af Jyske Bank Cash Pool system. Guiden beskriver, hvordan man opsætter rettigheder til brugerne af Cash Pool.

For denne vejledning er det en forudsætning, at du er administrator i Jyske Netbank Erhverv, og at der er oprettet en Cash Pool-aftale.

Sådan gør du for at tildele rettigheder

Du skal først tildele rettigheder til de medarbejdere, der skal kunne tilgå Cash Pool systemet.

  1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
  2. Vælg menupunktet "Administration" og herunder "Rettigheder til Cash Pool og GLM".
  3. I likviditetsbilledet vælger du "Redigér" øverst til højre.
  4. Nu vises bruger-oversigten, og du kan tildele forespørgsels- og registreringsadgang til de brugere, der skal kunne tilgå jeres Cash Pool. Disse rettigheder gælder kun for Cash Pool og har således ingen indvirkning på brugernes rettigheder til at lave betalinger og forespørge på konti i Jyske Netbank Erhverv. Du tildeler rettighederne i de to Cash Pool-kolonner, og disse rettigheder kopieres automatisk til kolonnerne med Likviditetsoverblik.
  5. Afslut ved at klikke "Send til godkendelse". 
  6. Du skal nu godkende de rettigheder, du har tildelt brugerne med MitID. Godkendelsen af rettigheder til Cash Pool følger administratorernes rettighed til at godkende rettigheder til betalinger, hvorfor der kan være behov for yderligere en godkendelse. Hvis det er tilfældet, får du får denne besked: "Rettighederne er klar til aktivering".

Det skal 2. godkenderen gøre

Den administrator der skal 2. godkende Cash Pool rettighederne, kan finde disse via ’Forsiden’ (klik evt. på Jyske Bank logoet oppe til venstre).

  1. I kassen "Til godkendelse" vises teksten ”Rettigheder til Likviditet”. 2. godkenderen kan klikke på dette link for at få vist de rettigheder, der kan godkendes. 
  2. Rettighederne godkendes ved at klikke på "Aktiver" oppe til højre.