Hvordan sætter jeg interne renter og limit op i Cash Pool?

Denne vejledning er til brugere af Jyske Banks Cash Pool-system. Guiden beskriver, hvordan man opsætter interne renter og limit i Cash Pool.

Det er muligt at oprette koncern-interne renter og limits på de underliggende sum- og driftskonti. 

Sådan gør du

  1. Klik på ikonet til højre for den konto, som du vil oprette en intern rente eller limit på. Du kan også vælge ’Produktaftale’ under de tre prikker i likviditetsvisningen.
  2. Øverst vælger du "Aftaledetaljer". På Produktaftalen kan man se og rette de interne rentesatser, kapitaliseringsperioden og eventuelle limits.
  3. Nederst til venstre kan du markere feltet ’Tjek likviditet på denne konto’, hvorved du kan sikre dig, at kontoen ikke overskrider limit.  
  4. I drop-down menuen ’Renter og provision posteringskonto’ nederst til højre skal du vælge den konto, som den interne rente ønskes bogført på.

Det skal du være opmærksom på

Ved oprettelse af interne renter i produktaftalen skal man være opmærksom på, at man sætter debetrente, overtræksrente, limit og kontrol af likviditet korrekt. Dette gøres med afsæt i nedenstående skema: 

LimitDækningskontrolDebetrenteOvertræksrente
JaJaJaIkke relevant
JaNejJaJa
NejJaIkke relevantIkke relevant
NejNejBenyttes ikkeJa

Værd at vide:

  • Hvis Limit ikke sættes, opfatter systemet limit til 0,00.
  • En konto uden limit og uden dækningskontrol vil derfor gå i teknisk overtræk hvis den går i minus – derfor skal der være registreret en overtræksrente. 
  • Overtræksrenten kan fx være lig debetrenten, hvis det er OK der er en debetsaldo – og højere hvis virksomheden ønsker at adfærdsregulere. 
  • Hvis der er et limit, men ikke dækningskontrol, vil der beregnes debetrente af saldo indtil limit og overtræksrente er over limit.  
  • ”Ikke relevant” betyder, at kontoen ikke kan trækkes over. 

Sådan fungerer "Internt overtræk"

Hvis en betaling ikke gennemføres pga. et internt limit, får betalingen status ’Internt overtræk’. Denne status kan ses i ’Betalingsoversigten’ i Jyske Netbank Erhverv og i Mobilbank Erhverv.

Betalinger der ikke gennemføres pga. et internt limit, kan ikke rettes eller godkendes – de kan kun stoppes!  

Hvis du vælger ’Detaljer’ i Betalingsoversigtens højre side, kan du se betalingens status. 

Det er ikke muligt at søge specifikt på denne status, men betalingerne kan findes under status ’Klar’. 

Registrering af rente

Registrering af rente sker ved at vælge produktaftale.

Der er flere basisrenter man kan vælge mellem afhængig af valuta samt kredit og debet med og uden klausal. Fast rente er ligeledes også en mulighed.

Marginal registreres og er fast. Til højre vises den samlede rente på dagen.
Perioden for kapitalisering kan vælges frit. Ekstern rente på topkontoen vil altid være kvartalsvis og kan ikke ændres.

Hvis du markerer tjekboksen ’Undgå rente kapitalisering’, vil renten blive beregnet, men ikke bogført.

I produktaftalen udfyldes de renter, marginer, tilskrivningsperiode og eventuelle limits der ønskes på denne konto.

Rapporter

Under fanen ’Rapporter’ i venstre side er det muligt at hente en månedsrapport over renter. Tryk "RAP" i venstre side og klik på den ønskede måned.

Bemærk, at du øverst kan skifte til et andet år og dermed hente historiske rapporter. Rapporten hentes i Excel-format.