Hvordan opretter jeg en ny fuldmagt i JNE Selvadministration?

Er du administrator, kan du oprette en ny fuldmagt i Jyske Netbank Erhverv. Klik på "Administration" i menuen og vælg herefter "Fuldmagter".

Om fuldmagter

En fuldmagt giver bestemte læse- og/eller betalingsrettigheder til bestemte selskaber eller konti. Alle brugere i en fuldmagt har altså de rettigheder der er defineret i fuldmagten. Det er derfor vigtigt, at du opretter en fuldmagt til hver ”type” medarbejder, for at definere præcis, hvad brugeren skal have rettighed til i netbanken.

OBS! En bruger kan kun være med i én fuldmagt.

Sådan gør du

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
 2. Klik på "Administration" i menuen.
 3. Vælg "Fuldmagter". Du kan nu se de fuldmagter, der er oprettet.
 4. Klik på "Opret ny fuldmagt" i toppen af billedet for at oprette en ny fuldmagt.

Fuldmagtens navn

 1. Giv fuldmagten et navn. For overskuelighedens skyld, bør navnet indikere, hvilke rettigheder brugerne i denne fuldmagt har. Det kunne fx være "Bogholderi" eller "2. godkendere" - eller måske navnet på en bruger.

Brugere

 1. Klik på "Vælg fuldmagtshaver" og sæt flueben ved de relevante brugere, der skal være med i denne fuldmagt.
 2. Klik på "OK" for at afslutte udvælgelsen af brugere

Kontorettigheder

 1. Klik på "Vælg kontorettigheder" for at vælge hvilke rettigheder brugerne i denne fuldmagt skal have til konti. Du ser nu en liste over de selskaber, som du kan tildele fuldmagt til. Det første selskab på listen er åbnet op.
 2. Vælg "Nuværende og fremtidige konti", hvis der ikke skal være nogen begrænsninger i, hvilke konti brugerne i denne fuldmagt skal have adgang til. Brugerne vil så automatisk få adgang til nye konti, der måtte blive oprettet i fremtiden.

Nuværende og fremtidige konti

 1. Registrer kun rettigheder i den øverste linje, som også har en grå baggrund. Anvender du denne linje, skal du ikke selv markere noget i linjerne nedenunder.

Kun nuværende konti

 1. Registrer rettighederne i linje 2, som gælder alle nuværende konti, hvis du ikke vil tage stilling til fremtidige konti.

Specifikke konti

 1. Angiv rettighederne ud for de relevante konti, hvis der er brugere, der kun skal have adgang til specifikke konti.

Rettigheder

 1. Markér, om brugeren i denne fuldmagt skal have forespørgselsadgang (adgang til fx at se kontobevægelser), om de må oprette betalinger, og hvilken prokura de skal have til at godkende betalinger.
 2. Klik på i'et ved "Godkende betalinger" i fuldmagtsbilledet, for at få en forklaring af prokura-mulighederne.

Overførsel mellem egne konti

 1. Hvis du tildeler godkendelsesprokuraen B, C eller D, vil du lige til højre for dette felt kunne markere, at brugerne skal kunne overføre mellem egne konti, uden at en anden bruger skal godkende betalingen. Marker dette felt, hvis I gerne vil undgå, at der skal en 2. godkender på interne overførsler.

Flere selskaber

 1. Har du flere selskaber, skal du åbne dem, et ad gangen, og tildele rettigheder, ligesom du gjorde til det første selskab. Klik på "+" til venstre for selskabsnavnet for at åbne et selskab.
 2. Klik "OK" for at afslutte tildelingen af kontorettigheder.

Depotrettigheder

 1. Klik på "Vælg depotrettigheder" for at tildele rettigheder til værdipapirdepoter under de enkelte selskaber. Her skal du også åbne hver enkelt selskab og markere, om der må forespørges på "nuværende OG fremtidige depoter", på "nuværende depoter" eller på specifikke depoter.

Handle værdipapirer

 1. Hvis administratoraftalen tillader det, kan du også tildele fuldmagt til, at handle værdipapirer. Vær opmærksom på, at værdipapirhandler altid kun godkendes af én bruger. Klik "OK" for at afslutte tildelingen af depotrettigheder.

Godkend fuldmagt

 1. Klik "Godkend og aktivér", hvis du kan oprette og godkende fuldmagter alene.
 2. Alternativt klik på "Gem og send til godkendelse" i højre side (findes både øverst og nederst i billedet, hvis I er to administratorer, der skal godkende fuldmagterne).
 3. Giv nu besked til den administrator, der skal 2. godkende den fuldmagt, du lige har oprettet.

2. godkendelse af fuldmagt

 1. Find boksen "Til godkendelse" øverst i midten på forsiden (klik evt. på Jyske Bank-logoet øverst til venstre for at komme til forsiden).
 2. Klik på "Fuldmagter" (linket vises kun, når der er en eller flere fuldmagter, der afventer godkendelse). Du får nu vist de fuldmagter, der endnu ikke er endeligt godkendte.
 3. Klik på en af de viste fuldmagter og tjek, at det er de rigtige rettigheder, der er givet til hvert selskab.
 4. Klik "Godkend og aktivér" i højre side (findes både øverst og nederst i billedet). Ændringen virker så snart fuldmagten er godkendt, og brugerne kan se resultatet, næste gang de logger på Jyske Netbank Erhverv.