Hvordan indlæser jeg en betalingsfil i Jyske Netbank-formatet?

Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Du skal oprette henvisninger til de definitionsfiler, som dit økonomisystem har dannet. Disse definitionsfiler fortæller Jyske Netbank Erhverv, hvordan din betalingsfil skal tolkes.

Indstillinger

Danner dit økonomisystem en betalingsfil i Jyske Netbank Format, skal du oprette nogle faste indstillinger, for at Jyske Netbank Erhverv kan læse din betalingsfil. Ud over betalingsfilen skal du også bruge en række definitionsfiler. Disse filer skal dannes af dit økonomisystem, og vil normalt være gemt i samme mappe som din betalingsfil. Definitionsfilerne kan normalt kendes på filtypen ”.def”. 

 1. De faste indstillinger registrerer du under "Ind- og udlæs fil" > "Indstillinger- Gammel".
 2. Her vælger du overskriften "Indlæs fil". Du kan nu se de felter, du skal anvende første gang. 
 3. Marker feltet "Jeg benytter Jyske Netbank formatet eller Jyske Bank Totalbetalingsformat" med flueben. 
 4. Vælg så det datoformat, der passer med datoerne i din betalingsfil. ”s” står for skilletegn, og kan altså være punktum, bindestreg eller andet der adskiller tallene i datoen. Hvis du åbner filen i programmet Notesblok (eller et andet tekst-program), kan du se datoen et sted i hver linje. Står der f.eks. "2023-08-04" skal du i Jyske Netbank Erhverv vælge datoformatet: "ÅÅÅÅsMMsDD".
 5. Vælg nu ”Antal decimaler”. Det fortæller systemet, om der er 2 eller 4 decimaler i dine beløb i betalingsfilen.
 6. ”Sti og navn på definitionsfiler” skal udfyldes med definitionsfilerne for de betalingstyper, I ønsker mulighed for at anvende i betalingsfilerne. Du klikker på "Vælg fil" ude til højre for den relevante betalingstype og finder dine definitionsfiler via Stifinder.
 7. Afslut ved at klikke på ”Gem indstillinger”.

Indlæs en betalingsfil

 1. For at indlæse din første betalingsfil, skal du nu vælge "Ind- og udlæs fil" > "Indlæs- Gammel" i menuen.
 2. Klik på ”Vælg fil” og find din betalingsfil via den Stifinder der kommer frem.
 3. Når din betalingsfil er vist i feltet, skal du klikke på ”Vis indstillinger”. Her skal du nu vælge det korrekte datoformat samt angive, hvor mange decimaler der anvendes i beløbsfeltet i betalingerne. Derudover skal du markere de definitionsfiler, der vises. Systemet husker dine flueben, så det er kun første gang du skal sætte dem.  
 4. Du er nu klar til at klikke på ”Indlæs fil” oppe til højre. 

Tjek og godkend resultatet

Når filen er indlæst, kan du tjekke resultatet. Det gør du ved at klikke på knappen "Se indlæste betalinger".

Du får nu vist en liste over indlæste filer (også kaldet "leverancer") for den seneste måned. Listen vises med de senest indlæste filer øverst. Du får her et overblik over, hvor mange betalinger der er indlæst og summen af disse betalinger.

Derudover kan du se, om der er fejlbehæftede eller stoppede betalinger i din fil, og hvor mange betalinger der afventer en godkendelse.

Til højre for specifikationen af filen, vises nogle forskellige ikoner:

 • "Godkend" giver dig mulighed for at godkende alle de betalinger i filen der kan godkendes.
 • "Stop" giver dig mulighed for at stoppe betalingerne.
 • "Log" giver dig mulighed for at se, hvornår filen er importeret og hvilke trin der er sket I valideringen af filen. Denne anvendes primært ved fejl.

Har du behov for at se de enkelte betalinger i leverancen, klikker du blot et eller andet sted i den viste leverance. Nu får du vist de enkelte betalinger, og kan behandle dem enkeltvis.

Næste gang du skal indlæse en betalingsfil, kan du gå direkte til "Indlæs - Gammel" under "Ind- og udlæs fil", og vælge den nyeste betalingsfil.