EDIFACT – håndbog på Finansdanmark.dk

Denne håndbog indeholder de generelle retningslinjer for en åben datakommunikation ved hjælp af EDIFACT, herunder mere detaljerede beskrivelser af en række finansielle meddelelser samt EDIFACT-kontrolmeddelelsen (CONTRL).