Hvordan bestiller jeg kontoudtog i XML-format?

Du vil gerne modtage kontoudtog i XML-format, enten til levering i Jyske Netbank Erhverv eller til en alternativ leveringsadresse som fx en FTP-forbindelse. Her kan du se de trin, du skal igennem i Jyske Netbank Erhverv.

Sådan bestiller du en fil

Inden du bestiller din første fil med kontoposter, skal du registrere nogle faste indstillinger. Har du allerede registreret indstillinger for Kontoafstemning, kan du springe videre til punkt 7.

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
 2. Vælg "Ind- og udlæs fil" og derunder "Udlæs" i menuen til venstre.
 3. Vælg ’Bestil udtræk’ øverst til højre. 
 4. Vælg udtrækstypen "Kontoafstemning".
 5. I "Hyppighed" vælger du, hvor ofte du vil modtage denne fil, f.eks. "Dagligt". Vælger du frekvensen "I løbet af dagen", vil du få leveret en fil dagligt, som bliver dannet og leveret på det tidspunkt, du vælger.
 6. Vælg "Nej" til at sammenlægge dette udtræk med andre udtræk af samme type.
 7. Har du valgt en fast frekvens, skal du nu udfylde feltet "Dato for 1. udtræk". Dette kan tidligst være første bankdag efter at du bestiller udtrækket. Har du valgt frekvensen ’I løbet af dagen’ skal du også vælge, hvilket tidspunkt på dagen filen skal dannes. Udtrækket vil indeholde posteringer, der er dannet helt frem til det valgte tidspunkt. Du kan vælge tidspunkter med et kvarters interval mellem kl. 07.00 og kl. 22.00. Du kan oprette flere udtræk, hvis filen skal dannes flere gange om dagen.
 8. Vælg det XML-format, som du ønsker filen dannet i.
 9. I feltet ”Opbygning af kontonummer format i udtræk” vælger du kun ’IBAN’, hvis du ved, at det er nødvendigt for, at dit økonomisystem kan læse filen. Ellers lader du markeringen stå i ’BBAN’.
 10. I feltet ”Leveringsadresse” vælger du, om denne fil skal leveres i Jyske Netbank Erhverv, eller via en alternativ leveringsadresse, som f.eks. en FTP-forbindelse eller en Bank Connect adresse.
 11. I højre side vælger du den eller de konti, der skal med i filen. 
 12. Sæt evt. flueben i feltet ’Gem Indstillinger’, hvis du vil anvende disse valgmuligheder på fremtidige bestillinger af udtræk.
 13. Afslut din bestilling ved at klikke på "Bestil".

Sådan udlæser du en fil

 1. Har du bestilt en engangsfil, vil du nu kunne se denne i filoversigten.
 2. Hvis "Status" (højre kolonne) står til "I gang", skal du klikke på overskriften ’Filoversigt’ for at opdatere billedet. Status skal være "Klar til udlæsning", før du kan udlæse filen. 
 3. Du henter filen ved at klikke på "Udlæs" til højre for filen. Det er indstillingerne i din browser, der bestemmer hvor filen gemmes.