Hvordan bestiller jeg et FIK-udtræk i Jyske Netbank Erhverv?

Du bestiller filer med FIK-indbetalinger til levering i Jyske Netbank Erhverv via "Ind- og udlæs fil" i menuen.

Sådan gør du

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
 2. Vælg "Ind- og udlæs fil" og herunder "Udlæs" i menuen til venstre.
 3. Vælg derefter ’Bestil udtræk’ øverst til højre. 
 4. Vælg udtrækstypen ’FI Adviseringer’.
 5. I feltet ’Hyppighed’ skal du vælge, hvor ofte din fil med FI-adviseringer skal dannes. Vælger du f.eks. ’Dagligt’, bliver der dannet en ny fil hver morgen. 
 6. Feltet 'Sammenlæg med andre udtræk, hvis muligt': Vælger du ’Ja’ til dette felt, vil udtræk med samme type og periode, blive lagt sammen i én fil. Har du behov for, at dette udtræk ikke samles med andre udtræk af samme type, vælger du ’Nej’. Vi anbefaler, at du vælger ”Nej” her.
 7. Vælg dato for første udtræk. Vi kan tidligst danne det første udtræk morgenen efter, at du har oprettet dit udtræk.
 8. Du skal nu vælge det relevante FI-kreditornummer.
 9. Feltet "Kortart": Det er vigtigt, at du vælger den kortart du anvender i øjeblikket. Hvis du vælger en kortart, som du ikke anvender pt., vil det ikke betyde noget for den daglige fil, men hvis du en dag i fremtiden vælger at oprette denne kortart, så bliver disse leveret i den fil du har bestilt her. 
 10. Vælg det ønskede format. Det er formatet ’PBS – Payment Business Services” der er det oftest anvendte format.
 11. Hvis vi har oprettet en alternativ leveringsadresse skal du nu vælge, om filen skal leveres i Jyske Netbank Erhverv, eller til en af de alternative muligheder.
 12. Sæt evt. flueben i feltet ’Gem Indstillinger’, hvis du vil anvende disse valgmuligheder på fremtidige bestillinger af udtræk.
 13. Afslut bestillingen ved at klikke på 'Bestil'.

Hent fil

Fra datoen for første udtræk og med den valgte frekvens, vil der ligge en ny fil klar til afhentning i Jyske Netbank Erhverv. Sådan henter du den:

 1. Vælg "Ind- og udlæs fil" og "Udlæs" i menuen til venstre.
 2. Hvis du ikke er i filoversigten nu, skal du vælge 'Filoversigt' oppe til venstre. I filoversigten kan du se de filer, der endnu ikke er hentet. 
 3. Du henter en fil ved at klikke ”Udlæs” til højre for filen. Det er indstillingerne i din browser, der bestemmer, hvor filen gemmes.