Hvordan bestiller jeg et fast fondsudtræk i Jyske Netbank Erhverv?

Hvis du har behov for fast levering af fondsudtræk, kan du bestille faste udtræk af de fondsoplysninger, du har behov for via Jyske Netbank Erhverv. Det foregår via "Ind- og udlæs fil" i menuen.

Sådan gør du

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
 2. I menuen vælger du ”Ind- og udlæs fil” og derunder vælger du ’Udlæs’.
 3. Vælg ”Bestil udtræk” øverst til højre.
 4. Vælg udtrækstypen ”Fonds”.
 5. Du skal nu vælge, hvor tit du vil modtage dette udtræk. Med et engangsudtræk henter du oplysninger for en bestemt dag eller en bestemt periode. Ved valg af en af de øvrige frekvenser, leveres filen løbende.
 6. Du skal nu vælge, om dette udtræk skal lægges sammen med andre udtræk af samme slags. For at vi kan sammenlægge udtrækkene kræves, at der er tale om samme periode, format og udtrækstype. Vi anbefaler, at du vælger ’Ja’ her, da lignende filer vedr. andre depoter så vil blive samlet til én fil.
 7. Du skal vælge, hvornår dette udtræk skal dannes første gang. Det kan tidligst være den førstkommende bankdag efter dags dato. Når du hopper videre til næste felt, bliver ”Dato for første udtræk” opdateret med oplysning om, hvilken dag der kommer med i det første udtræk, samt hvornår udtræk nummer to kører.
 8. Herefter skal du vælge format. De forskellige udtrækstyper findes i flere forskellige formater. Læs mere om formaterne [PDF]. Langt de fleste kunder benytter formatet ”Bankdata udgave 3”. Enkelte kunder har brug for en udvidet beholdningsfil, som er den eneste type i formatet ”Bankdata udgave 4”. Du kan kun bestille filer i ét format ad gangen. 
 9. I feltet ”leveringsadresse” vælger du nu, hvor de filer du er ved at bestille skal leveres.
 10. Nu skal ud markere de udtrækstyper du vil have - fx "Depotbeholdning", "Fondshandler" og "Udbytte". Udtrækstyper, der ikke eksisterer i det valgte format, kan ikke markeres.
 11. Du skal nu vælge, hvilket depot du vil have tilføjet. Du kan vælge flere depoter, hvis nødvendigt. Marker et eller flere depoter i højre side.
 12. Sæt evt. flueben i feltet ’Gem Indstillinger’, hvis du vil anvende disse valgmuligheder på fremtidige bestillinger af fondsudtræk.
 13. Du afslutter bestillingen af dit engangsudtræk ved at klikke på ”Bestil”.

Hent filer

De filer, der leveres i Jyske Netbank Erhverv om morgenen, ligger klar til udlæsning under menupunktet ”Ind- og udlæs fil” og ”Udlæs”.

Du henter en fil ved at klikke på ”Udlæs” til højre for filen. Det er indstillingerne i din browser, der bestemmer, hvor filen gemmes.