Hvordan anvender jeg Cash Pool?

Denne vejledning er til dig, der bruger systemet Jyske Bank Cash Pool. Guiden beskriver, hvordan systemet anvendes.

Sådan gør du

  1. Log ind i Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
  2. Vælg "Konti" og herunder "Likviditet" i menuen.
  3. Vælg "Gå til likviditetsoverblik" i højre side.

Du ser nu billedet "Likviditetsvisning".

Værd at vide om Cash Pool

Topkonto

Topkontoen viser:

  • Bogført saldo, som er den samlede bogførte saldo for alle underliggende konti.
  • Disponibel saldo, som er den bogførte saldo + maksimum på evt. kreditfacilitet.
  • Under de 4 datoer vises disponibel saldo +/- transaktioner med fremtidig valør.

Topkonto, sumkonto og driftskonto

  • MCLA er betegnelsen for Multicurrency Topkontoen, såfremt I har en Cash pool, hvori der indgår flere valutaer (Multicurrency Ledger Account).
  • GCA er betegnelsen for Topkonto (Group Concentration Account).
  • ICA er betegnelsen for Sumkonto (Intermediary Concentration Account).
  • OPA er betegnelsen for Driftskonto (Operation Account).

Rentekonto

Kontoen, med det blå, firkantede ikon i kolonnen "Marker", er Rentekontoen.

Tjekbokse

Via tjekboksene lige over kontolisten kan du tilføje eller fravælge visning af de enkelte kolonner. 

Valuta

I feltet ’Modværdi valuta’ har du via dropdown mulighed for at vælge den valuta, du gerne vil se modværdien i. 

Kontobevægelser

Via de tre prikker, som sidder yderst til højre ud for hver konto, kan du se kontobevægelser på en konto i et interval på op til 30 dage. 

Overblikket viser bogførte transaktioner. Såfremt du ønsker prognose for fremtidige betalinger, vælges en fremtidig dato i feltet ”Til Dato”.

Det er muligt at søge i datointervaller eller på beløb i en periode.

Overførsler mellem egne konti 

Via ikonerne med de modsatrettede pile, som du finder til højre ud for hver konto, kan du flytte rundt på likviditeten. Du klikker på ikonet ud for den konto, som du vil overføre fra. Du får derefter vist et billede, hvor du kan vælge, hvilken konto likviditeten skal flyttes til. Derudover skal du vælge beløb, bogføringsdato og en posteringstekst. Du afslutter overførslen ved at klikke ’Gem’.  

Vær opmærksom på at de almindelige autorisationsrettigheder gælder i nærværende tilfælde. Det vil sige, at der kan være behov for 2. håndsgodkendelse af overførslen. 

Forecast

På fanen "Forecast" (øverst) kan du se et overblik over den forventede likviditet. Her er medtaget de posteringer, som systemet er bekendt med.

Næstyderst til højre ud for hver konto har du ikon (med plusset) til at registrere en fremtidig forventet transaktion. Efter klik på ikonet skal du udfylde felterne valørdag, beløb, valuta, besked til modtager, og om det er en ind- eller udgående transaktion. Afslut ved at klikke på "Gem".

Ved at trykke på de tre prikker og dernæst ”Se bevægelser”, kan du få vist fremtidige forecastede posteringer på den pågældende konto. 

Under fanen "Likviditet" kan du vælge, om kommende posteringer skal medregnes. Det gør du, ved at tilføje eller fjerne markeringen ved ’Medtag forecast poster’.

Renteinformation

På fanen ’Vilkår og betingelser’ kan man se Renteinformation på en konto, ved at klikke på ikonet til højre for kontoen. Her kan du se både beregnede og tilskrevne renter i en kapitaliseringsperiode.

Du kan se yderligere informationer for den enkelte konto, ved at klikke på de tre prikker yderst til højre for hver konto. Derefter skal du vælge ”Rente information”. Her får du også et overblik over debet- og kreditrente. 

Hierarki

I menuen til venstre kan du også vælge ’Hierarki" ved at klikke på "HIE". Klikker du på pilen ud for Topkontoen, vises de underliggende konti.