Jyske Kort Rente Grøn

Realkreditlån på grønne obligationer til erhvervsejendomme, alment byggeri og andelsboligforeninger med en grøn profil.

Når du står over for grønne investeringer i ejendomme, nye projekter og anlæg, er det værd at overveje grøn finansiering. Jyske Kort Rente Grøn er et realkreditlån, som ydes gennem Jyske Bank og er baseret på grønne obligationer. .

Jyske Kort Rente Grøn er til finansiering af erhvervsejendomme og projekter, som understøtter en bæredygtig omstilling. Det kan være nyt byggeri eller eksisterende ejendomme, det kan også være som tillægslån eller omlægning af eksisterende lån – hvis der er tale om nye energioptimerende tiltag eller klima- og miljørigtige formål.

Det forudsætter sædvanlig kreditvurdering og godkendelse at få bevilget et lån. Det gælder også for det grønne lån.

Hvorfor vælge grøn finansiering?

Bæredygtighed og ansvarlighed er i dag nærværende i alle forretningsmæssige beslutninger og handlinger. Den grønne finansiering er et synligt bevis på, at du og din virksomhed tager medansvar for den bæredygtige udvikling. Et medansvar, der også vil være synligt i jeres grønne regnskab og understøtte en grøn profil over for kunder og omverden.

De grønne obligationer vil være attraktive for fx pensionskasser og investeringsforeninger med fokus på at foretage bæredygtige og ansvarlige investeringer på medlemmernes vegne.

3 af de stærke

  • Styrker og understøtter en grøn profil
  • Positiv effekt på virksomhedens ESG-rating
  • Stor efterspørgsel efter grønne obligationer kan gavne dit lån

Læs mere om Jyske Kort Rente Grøn i LånGuiden [PDF]

Grønt realkreditlån

Et realkreditlån i Jyske Realkredit kaldes grønt, når det har pant i en fast ejendom, der på tidspunktet for udbetalingen og ved efterfølgende refinansieringer lever op til kriterierne i det til enhver tid gældende Jyske Bank Green Finance Framework.

De obligationer, der benyttes ved finansieringen af lånet, kaldes grønne, fordi der i den pågældende obligationsserie kun finansieres ejendomme, der lever op til kriterierne.