Coronakrise: Her er de nye støtteordninger fra det offentlige

Sådan kan nye støtteordninger skabe likviditet i en virksomhed, der på den korte bane er ramt af coronakrisen.


Faste omkostninger

Du har mulighed for kompensation for fast omkostninger, hvis du forventer at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætning på mere end 40 pct. som følge af coronavirus/covid-19.

Uddybning

Fakta

 • Kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).
 • Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning:
  • Nedgang 40 – 60 %: Kompensation 25 %
  • Nedgang 60 – 80 %.: Kompensation 50 %
  • Nedgang 80 – 100 %: Kompensation 80 %
  • Påbudt fuldt lukket: 100%
 • Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. 
 • Der skal mindst være faste udgifter på 25.000 kr. i perioden for at være berettiget til kompensation.

Vide mere


Lønudgifter

Du har mulighed for kompensation for lønudgifter, hvis du forventer at skulle hjemsende mere end 30% eller mere end 50 personer i stedet for at afskedige dem som følge af coronavirus/covid-19.

Uddybning

Fakta

 • For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
 • For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.
 • Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.
 • Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Vide mere


Selvstændige og freelancere

Hvis COVID-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som freelancer eller selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

Uddybning

Fakta

 • 75% af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning
 • Maksimalt kr. 23.000 pr. måned
 • Krav til min. ejerandel på 25%
 • Krav om at omsætningen mindst er kr. 10.000 i gennemsnit pr. måned
 • Gælder fra og med den 9. marts til 9. juni 2020.

Vide mere


Arrangører

Du kan få kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1000 deltagere på grund af coronavirus/covid-19. Arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 9. juni 2020.

Uddybning

Fakta

 • Krav om at arrangementet skulle have haft flere end:
  • 1000 deltagere, eller
  • 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).
 • Kompensation for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, fx indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv.,
 • Forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste

 

Vide mere


Skatter og afgifter

Fristen for afregning af A-skat, B-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus/covid-19 med henblik på at give virksomheder en bedre likviditet.

Uddybning

Fakta

 • A-skat og arbejdsmarkedsbidrag: Betalingsfristen udskydes for afregningsmånederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder (gælder kun betalingsfristerne fra 30. april til og med 10. juli 2020).
 • B-skat: Betalingsfristen for april og maj 2020 udskydes, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.  
 • Månedlig moms: Betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) udskydes med 30 dage
 • Kvartalsvis moms: For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020
 • Halvårlig moms: For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.

 

Vide mere


Støtte til uddannelse

Der er mulighed for benytte sin hjemsendelsesperiode til at deltage i online fjernundervisning.

Uddybning

Fakta

 • En del skoler og uddannelsesinstitutioner tilbyder fjernundervisning, hvor du kan deltage hjemmefra. Det kræver kun, at du har en computer eller tablet og adgang til internettet, og at du er i målgruppen for tilbuddet. Hvis du eller dine medarbejdere lige nu har ekstra tid, så undersøg mulighederne for at deltage.
 • Desuden har en del brancher forskellige kompetencefonde, som udbyder forskellige kurser. Kontakte din organisations kompetencefond for at finde ud af, hvilke kurser netop den yder støtte til.

Vide mere


Garantiordninger fra Vækstfonden

Kan din virksomhed konstatere eller forventer den et omsætningstab på min. 30% som følge af COVID-19, er der – med en garantiordning fra Vækstfonden – mulighed for at søge om ny finansiering hos Jyske Bank. Krav og muligheder afhænger af din virksomheds størrelse.

Uddybning

Fakta

Store virksomheder (> 250 ansatte på koncernniveau)

 • Omsætningstab min. 30%
 • 70% garanti fra Vækstfonden
 • Omkostninger ved etablering og en løbende præmie for garantien fra Vækstfonden

Hvad gør du

 • Beregn og/eller estimer omsætningstabet
 • Kontakt din erhvervspartner

SMV

 • Omsætningstab min. 30%
 • 70% garanti fra Vækstfonden
 • Omkostninger ved etablering og en løbende præmie for garantien fra Vækstfonden

Hvad gør du?

Vide mere


EKF Danmarks Eksportkredit

Oplever du som eksportør likviditetsproblemer, eller har du brug for at forsikre dine eksportordrer hos private kreditforsikrere, så tilbyder EKF to initiativer.

Uddybning

Fakta

Likviditetskaution til SMV

 • Omsætningstab min. 30%
 • 80% garanti fra EKF Danmarks Eksportkredit
 • Løbende præmie for garantien fra EKF

Hvad gør du?

 • Beregn og/eller estimer omsætningstabet
 • Kontakt din erhvervspartner

Store virksomheder (> 250 ansatte på koncernniveau)

 • Omsætningstab min. 30%
 • 70% garanti fra EKF
 • Omkostninger ved etablering og en løbende præmie for garantien fra EKF

Hvad gør du

 • Nærmere vilkår er under afklaring, forventes lanceret uge 15
 • Kontakt din erhvervspartner

Udvidelse af genforsikring af private kreditforsikrere

 • Dækker nu også eksport til OECD-lande
 • Skal sikre, at coronavirus-krisen ikke afskrækker de private kreditforsikringsselskaber fra at forsikre danske eksportørers eksportordrer
 • EKF dækker op til 90 pct. af kreditforsikrernes risiko på nye eksportordrer.

Hvad gør du?

 • Kontakt dit kreditforsikringsselskab

Vide mere