Rente- og kursudvikling på realkreditlån

Renteudvikling

Renteudviklingen på realkreditlån siden 2007 - henholdsvis et fastforrentet 30-årigt obligationslån og et rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning (F1):

Udviklingen i CIBOR3 siden 2007: 


Kursudvikling på realkreditlån

Kursudvikling på toneangivende realkreditlån over en 3-måneders periode:


Kursudvikling på realkreditlån siden 2014 – henholdsvis 0,5% obligationslån 1% obligationslån, 1,5% obligationslån, 2% obligationslån, 2,5% obligationslån, 3,0% obligationslån, 3,5% obligationslån, og 4% obligationslån: