Hvad er en andelsboligforening?

 • Er din drømmebolig en andel? Det er en god idé at sætte sig ind i, hvad det vil sige at eje en andel, inden du sætter dig for at købe andelsbolig.
 • En andelsboligforening stiftes med det formål at opføre, eje og drive ejendommen, som foreningens medlemmer bor i. 
 • For at blive medlem af en andelsboligforening betaler du et indskud – andelsboligens pris – som giver dig retten til at bo i boligen. 

Du får et andelsbevis som dokumentation for din brugsret.

Ligesom ved køb af en ejerbolig er der krav om 5% udbetaling. Beregning af de 5% sker ud fra andelsboligens tekniske værdi, som du vil kunne få oplyst af foreningen eller se på salgsopstillingen. Bliv klogere på reglen om 5% udbetaling.

Lån til andelsbolig - er du interesseret i et andelsboliglån?

Forældrekøb: Køb en andel som forældrekøb

Andelsboligens fordele og ulemper

Fordele:

 • Du betaler ikke ejendomsværdiskat
 • Fællesskab med andre andelshavere
 • Du er som regel kun ansvarlig for at vedligeholde din egen andel
 • Ingen omkostninger til skøde ved handel med andelsbolig

Ulemper:

 • Der er regler for, hvor højt du må sætte prisen på din andel ved salg
 • Begrænset indflydelse på valg af andelsboligforeningens lån
 • Du ejer ikke en andelsbolig, men retten til at bo i en andelsbolig
 • Beslutninger vedrørende ejendommens drift skal tages sammen med de øvrige andelshavere
 • Den enkelte andelshaver har ikke fradragsret på andelsboligforeningens renteudgifter

Kontakt mig om andelsbolig