Værd at vide om kontanter

Der er regler for, hvordan virksomheder må håndtere kontanter. Nogle regler udspringer af hvidvasklovgivningen, andre af skattelovgivningen, og derfor er der forskellige konsekvenser og muligheder for anmeldelse.

Her er et overblik – sørg for, at alle relevante medarbejdere kender reglerne.

Kontantforbuddet

Det er ikke tilladt for virksomheder at modtage kontantbetaling på 20.000 kr. eller derover. Heller ikke hvis beløbet falder i flere rater, eller hvis mindre beløb på anden måde er forbundet.

Der er ikke mulighed at søge tilladelse til at modtage kontantbetaling på mere end 20.000 kr. Overtrædelse straffes med bøde.

Særlige erhvervsgrupper – fx revisorer, advokater, ejendomsmæglere og banker – er undtaget for kontantforbuddet.

Rejse over grænsen med kontanter

Hvis medarbejdere rejser over den danske grænse, må de maksimalt medbringe et beløb, der svarer til 75.000 kr. – uanset hvilken valuta der er tale om. Det gælder også værdipapirer og rejsechecks. Reglerne gælder også for beløb, der sendes ind og ud af Danmark.

Hvis man har behov for at medbringe større beløb, skal man anmelde det til Toldstyrelsen.

Overtrædelse straffes med bøde og evt. tilbageholdelse af kontanterne.

Regninger over 8.000 kr.

Det er bedst at betale regninger på 8.000 kr. eller derover digitalt.

Betaler man kontant, skal man huske to ting:

  • Betalingen skal anmeldes til Skattestyrelsen, hvis man vil have skattemæssigt fradrag.
  • Hvis modtageren snyder med moms, risikerer man at hæfte for momsen.

Husk fuldmagt, hvis en anden skal hente pengene  

Den, der skal hente de bestilte kontanter, skal kunne legitimere sig og være tegningsberettiget for virksomheden eller medbringe en engangsfuldmagt, som de tegningsberettigede i virksomheden har dateret og underskrevet. Det skal klart fremgå af fuldmagten, at der er tale om fuldmagt til at få udleveret det bestilte beløb. Banken kan foretage en kontrolopringning til virksomheden forud for udleveringen.