Begræns risikoen - benyt remburs som betaling

Remburs er en udbredt og anerkendt international betalingsform.

Det Internationale Handelskammer har vedtaget en række regler, som er retningsgivende for remburser overalt i verden.

Remburs er en handelsmetode, hvor købers bank garanterer at betale et beløb til sælger, når denne fremviser korrekte rembursdokumenter. 

Remburs sikrer sælger mod kommercielle risici – og hvis rembursen er bekræftet – også mod politiske risici. Køber kan også via dokumentkrav sikre sine interesser vedrørende varen, forsendelsen, tidspunkt for forsendelse osv. Der er altså fordele for både sælger og køber. Derfor er remburs en god betalings-form, når en af parterne, eller begge, opfatter handlen som risikabel.

Læs mere om fordele og ulemper [PDF]

Billede af underskrevet dokument

Forstå import- og eksportremburs på 90 sekunder


Udfyld formularer, print og send til Jyske Bank

Formularer - Remburs [PDF]

Få udstedt en rembursbegæring til import

Generelle vilkår for remburser
Rembursinstruktion til udenlandsk køber
Send oplysninger til Jyske Bank vedr. en eksportremburs- instruktionsbrev
Send en veksel (bill of exchange) med rembursdokumenter
Få Jyske Bank til IKKE at denunciere overfor udstedende bank - udbetalingsordre

Få Jyske Bank til at denunciere overfor udestedende bank - uigenkaldelig transport

Få Jyske Bank til at transferere en remburs - uigenkaldelig transfereringsanmodning