Jyske Erhvervslån

- et alternativ til realkreditlån

Jyske Erhvervslån er et banklån til finansiering af landbrugsejendomme. Det er et konkurrencedygtigt alternativ til traditionel realkreditfinansiering med rente- og finansieringsomkostninger, der matcher realkreditlån. Lånet er baseret på et pantebrev med direkte pant i ejendommen.

Du kan finansiere din landbrugsejendom med Jyske Erhvervslån efter en sædvanlig kreditvurdering, hvor vi både ser på din kreditværdighed og på ejendommen. Din fordel er, at du samler drifts- og anlægs-finansiering hos én finansieringspartner. Du får dermed en mere overskuelig og samlet finansiering, der fx i højere grad kan tilpasses den optimale afviklingsprofil.

Det er en fleksibel finansiering med mulighed for hurtig indfrielse. Det giver en bedre risikostyring, fordi du fx hurtigt kan skifte fra variabel til fast rente.

Lånet udbydes i tre varianter: 

Jyske Erhvervslån Q4 med variabel basisrente

Jyske Erhvervslån F5 med variabel basisrente

Jyske Erhvervslån L30 med fast basisrente

Kontakt mig om Jyske Erhvervslån


   Jyske Erhvervslån Q4

   Hvad er renten?

   Variabel basisrente samt et variabelt rentetillæg

   Basisrenten er den officielle sats Cibor 3 måned. Basisrenten kan blive negativ, men ikke med mere end rentetillæggets størrelse, således at din samlede rente ikke kan blive lavere end 0%.

   Kursfastsættelse og indfrielse

   Lånet udbetales og indfries til kurs 100.

   Se alle betingelser


   Jyske Erhvervslån F5

   Hvad er renten?

   Variabel basisrente samt et variabelt rentetillæg

   Basisrenten fastsættes af banken på udbetalingstidspunktet og fastsættes hver 5. år den 1. april. Udgangspunktet er kontantlånsrenterne inkl. kursfradrag/tillæg, men uden bidrag eller lignende som på realkreditlån. Det vil sige rentetilpasningslån med 5-årig fastrenteperiode, hvor renten fastsættes med virkning fra 1. april hvert 5. år.

   Kursfastsættelse og indfrielse
   Lånet udbetales til kurs 100. Herefter fastsættes dagskursen i relation til førtidige hel- eller delvise indfrielser ud fra en vægtet gennemsnitskurs på realkreditobligationer med samme restløbetid svarende til perioden frem til næste rentefastsættelse.

   Jyske Erhvervslån F5 kan indfries til dagskurs. I måneden op til rentetilpasning (hvert 5. år) kan indfrielse ske til kurs 100.

   Se alle betingelser


   Jyske Erhvervslån L30

   Hvad er renten?

   Fast basisrente i hele lånets løbetid (op til 30 år) samt et variabelt rentetillæg

   Den faste basisrente på Jyske Erhvervslån L30 svarer til kuponrenten på en referenceobligation på et realkreditlån

   Kursfastsættelse og indfrielse

   På Jyske Erhvervslån L30 fastsættes kursen svarende til kurserne på referenceobligationer med samme karakteristika som lånet hos de danske realkreditinstitutter. Det vil sige realkreditobligationer med eksempelvis samme kupon, samme udløbsdato og afhængig af om lånet har op til 10 års afdragsfrihed eller ej.

   Jyske Erhvervslån L30 kan indfries efter tre metoder. Enten kontant til kursen på referenceobligation, til kurs 100 og betaling af differencerenter eller ved opsigelse til kurs 100 med 2 mdr. varsel til betalingstermin.

   Se alle betingelser

   Kurser - Jyske L30 20 år - 4,00 %
   2046 - med afdrag
   20 år - 5,00 %
   2046 - med afdrag
   30 år - 4,00 %
   2056 - med afdrag
   30 år - 5,00 %
   2056 - med afdrag
   30 år - 4,00 %
   2056 - uden afdrag
   30 år - 5,00 %
   2056 - uden afdrag
   Udbetaling 96,71 99,60 95,11 99,35 93,90 98,55
   Indfrielse 97,11 100,00 95,51 99,75 94,30 98,95

   Betingelser for alle låntyper

   Rentetillæg

   Udover basisrenten er der et rentetillæg. Det variable rentetillæg svarer til det variable bidrag på et realkreditlån. Rentetillægget fastsættes individuelt ved låneudbetalingen efter samme principper som ved realkreditlån. 

   Rentetillægget kan ændres af banken efter låneudbetalingen efter samme principper, som bidraget kan ændres i et realkreditinstitut. Ændringer kan ske fx i tilfælde af, at din kreditværdighed bliver væsentligt ændret, eller hvis de markedsmæssige eller forretningsmæssige forhold ændres generelt.

   Kursfradrag/tillæg og afregningsprovision

   Der beregnes ikke kursfradrag/tillæg og afregningsprovision på Jyske Erhvervslån, idet der ikke bliver udstedt eller handlet obligationer på banklån – hverken ved udbetaling, rentetilpasning eller indfrielse. Der betales et etableringsgebyr.

   Bankens opsigelsesvarsel

   Banken kan opsige pantebrevet til fuld og hel indfrielse med 3 måneders varsel, hvis banken kan give en saglig og rimelig begrundelse. En saglig og rimelig begrundelse er fx, hvis du misligholder lånet, eller dine forhold er væsentligt ændret.

   Funding af lånet

   Jyske Erhvervslån fundes som et banklån ved etableringen.
   Banken har mulighed for på et senere tidspunkt at funde lånet enten ved egen udstedelse af SDO-obligationer eller ved at overdrage lånet til et pengeinstitut eller realkreditinstitut, som er godkendt af Finanstilsynet. Vilkårene ved fundingen er beskrevet i lånedokumentet.
   Der sker ingen ændringer i lånets vilkår, såfremt Jyske Bank på et tidspunkt måtte vælge at SDO-funde eller fællesfunde lånet. Rentevilkår og krav til sikkerhedsstillelse er derfor uændret, efter en funding er gennemført.