Grøn finansiering af grøn udvikling

Når virksomheden står over for grønne og bæredygtige investeringer i bygninger eller anlæg, så er det værd at overveje den grønne lånefinansiering, Jyske Kort Rente – Grøn. Lånet tilbydes til finansiering af grønne erhvervsejendomme og til aktiviteter, der er med til at nedbringe CO2-udledningen og derved understøtte en bæredygtig omstilling.

Jyske Kort Rente – Grøn, er et realkreditlån baseret på grønne obligationer. Helt som traditionelle realkreditlån kan det grønne lån gives til finansiering af nybyggeri, til finansiering af eksisterende bygninger, som tillægslån i forbindelse med energirenovering – og til omlægning eller refinansiering af eksisterende lån. Forskellen er, at det grønne lån kun gives til finansiering af ejendomme og anlæg, hvor der kan dokumenteres et lavt energiforbrug, energioptimerende tiltag eller klima- og miljørigtige formål.

Et godt match for virksomheder, der prioriterer den grønne profil i ejendomme og anlæg.

Hvorfor vælge grøn finansiering?

Bæredygtighed og ansvarlighed er aktuelle temaer for alle forretningsmæssige beslutninger og handlinger. Den grønne finansiering er et synligt bevis på, at din virksomhed tager medansvar for den bæredygtige og grønne udvikling. Et medansvar, der også vil være synligt i jeres grønne regnskab og understøtte virksomhedens grønne profil over for jeres kunder.

De grønne obligationer vil være attraktive for fx pensionskasser og investeringsforeninger, der har stort fokus på at foretage bæredygtige og ansvarlige investeringer på medlemmernes vegne.

3 af de stærke

  • Styrker og understøtter virksomhedens grønne profil
  • Positiv effekt på virksomhedens ESG-rating
  • Stor efterspørgsel efter grønne obligationer kan gavne dit lån

Hvem kan få grøn finansiering?

Lånet ydes til virksomheder til finansiering af aktiviteter, der lever op til definitionerne i Jyske Banks Green Finance Framework for bæredygtige udlånsområder. Det ydes blandt andet til finansiering af ejendomme med lavt energiforbrug (energimærke A eller B), ejendomme med reduktion af energiforbruget ved renovering (minimum 30 % reduktion) samt finansiering af anlæg til produktion af vedvarende energi.

Læs mere om lånet i vores LånGuide