Jyske Kort Rente

Realkreditlån til finansiering af erhvervsejendomme, alment byggeri og andelsboligforeninger.

Lånet er et obligationslån med variabel rente og refinansiering. Lånets rente fastsættes fire gange om året. Obligationerne har en kortere løbetid end lånet og lånet skal derfor refinansieres. Låneaftalen beskriver, hvornår lånet refinansieres første gang.

  • Variabel rente
  • Løbetid: Højst 30 år
  • Afdragsfrihed: Op til 10 år

Jyske Realkredit fastsætter hvilke obligationer, der udstedes i forbindelse med refinansieringen. Hvis Jyske Realkredit ikke udsteder både grønne obligationer og tilsvarende almindelige obligationer, sker refinansieringen med den type obligationer, der udstedes.

Læs mere om Jyske Kort Rente i LånGuiden [PDF]

Ejendomme, byggeri og projekter med grøn profil

Jyske Kort Rente Grøn er den grønne variant af Jyske Kort Rente. Lånet bliver udbetalt på grundlag af grønne obligationer og er til finansiering af ejendomme med lavt energiforbrug, renoveringsprojekter til reduktion af energiforbruget og andre bæredygtige projekter.

Læs om Jyske Kort Rente - Grøn