Efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter

Efterfinansiering til andelsboligforeninger med en driftskonto i Jyske Bank.

Lånet har i hele løbetiden en fast ydelse, som giver budgetsikkerhed og tryghed i andelsboligforeningens økonomi – mens kreditten giver fleksibilitet og mulighed for lave renter. Begge finansieringsmuligheder afløses ofte af et realkreditlån, når den nødvendige friværdi er opnået

  • Rente og løbetid efter aftale
  • Afdragsfrihed er en mulighed
  • Afdragsform aftales årligt

Andelsboligforeningen kan altid uden omkostninger nedbringe efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter – ligesom foreningen kan indfri fra dag til dag.

Kom godt i gang

Hvis andelsboligforeningen overvejer et efterfinansieringslån eller en efterfinansieringskredit, så kontakt os – og sammen får vi styr på de nødvendige oplysninger, så lån eller kredit kan etableres.


Fakta om efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter

Efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter tilbydes efter en forudgående individuel kreditvurdering og bevilling. Det forudsættes, at andelsboligforeningen har sin driftskonto i Jyske Bank.

Efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter tilbydes på markedskonforme vilkår.

Sikkerhed
Etableres efter individuel vurdering.

Rente
Efterfinansieringslån og efterfinansieringskreditter tilbydes på baggrund af en rente, der fastsættes individuelt.

Afdragsform
Individuelt efter aftale. Revurderes ved den årlige regnskabsgennemgang.

Løbetider aftales individuelt og evt. med afdragsfrihed i en nærmere aftalt årrække.

Gebyrer
Stiftelsesprovision og gebyrer, fastsættes individuelt.

Indfrielse
Kan indfries fra dag til dag af kunden.

Opsigelse
Kan opsiges af Jyske Bank med 1 måneds varsel.