Rekruttering: Fokuserede HR-indsatser giver konkurrencefordele

Arbejdsmarkedet er hedt. Jyske Bank oplever god aktivitet hos bankens erhvervskunder – og en intensiveret kamp om at kunne rekruttere dygtige medarbejdere.

Vælg billede

AfChristian Holst Haarsløv, journalist

05. jan. 2022 12.00

Selvom covid-19 har bragt mørke skyer med sig, er det danske arbejdsmarked voldsomt overophedet. Derfor er konkurrencen om de rette kompetencer intensiveret.

”Man er nødt til at se situationen fra to sider. På kort sigt er der en stor ubalance mellem udbud og efterspørgsel på tværs af fagligheder. Det vil være en udfordring den kommende tid, uafhængig af politiske tiltag og kortsigtede indsatser,” siger Allan Skovmøller Andresen, seniorspecialist i Jyske Bank.

”På langt sigt forventer vi, at ubalancen gradvist udjævnes. Men mange af de kritiske kompetencer, der skal til for at indfri en virksomheds strategiske målsætning, vil være en mangelvare de næste mange år. Det kan for eksempel være softwareingeniører til digital transformation.”

Investér i medarbejderne

De seneste år har virksomheder investeret enorme ressourcer i at styrke kunderejsen, ofte gennem digitale tiltag. Men samme tilgang og investeringsvillighed bør man overveje for at opgradere ”medarbejderrejsen”, mener Allan Skovmøller Andresen.

”Som virksomhed skal man forholde sig til, at der er øget konkurrence om kompetente medarbejdere. Der er ved at ske en forandring i, hvad medarbejderne værdsætter som dele af et godt arbejdsliv. Det gælder for eksempel formål, fleksibilitet og samvær. Så det er meget væsentligt at være bevidst om, at man sikrer en medarbejderoplevelse, der er helt i top. Og det skal op på strategisk niveau. Tiltrækning af kvalificerede medarbejdere er et afgørende konkurrenceparameter.”

”Kan man tillade sig at investere så meget i sine medarbejdere? Svaret er ja, for med de aktuelle markedsvilkår, finder man sjældent en investering med samme attraktive afkast,” understreger Allan Skovmøller Andresen.

En afgørende faktor i arbejdet med at sikre engagement og trivsel hos medarbejderne er en aktiv og synlig HR-afdeling.

”Vi ser, at nogle steder er HR-afdelingen en reaktiv støttefunktion i organisationen. Der er vores anbefaling, at man opgraderer HR til at bidrage aktivt i planlægningen af virksomhedens strategi og derved præge de langsigtede indsatser. Lykkes man med sine langsigtede HR-indsatser, øges arbejdsglæden hos medarbejderne og derved produktiviteten. Samtidig bliver det muligt at opfange utilfredshed i god tid, så man fastholder flere medarbejdere. Man får også et overblik over, hvor de største talenter skal placeres for at skabe mest mulig værdi,” siger Allan Skovmøller Andresen.

En konkurrencefordel

En vigtig følgeeffekt af den gode medarbejderoplevelse er, at den skaber fundament for en stærk rekrutteringsfordel.

”Oplever medarbejderne vedvarende glæde ved deres arbejde, blive de ofte ambassadører for virksomheden. Det betyder, at de er villige til at aktivere deres netværk, blåstemple arbejdspladsen og derved deltage aktivt i rekruttering af nye medarbejdere,” siger Allan Skovmøller Andresen.

”De, som lykkes med at levere en vedvarende god medarbejderoplevelse, har ofte flere kandidater at vælge imellem. Vi ser, at nogle virksomheder får op til 50% af alle deres nyansættelser på henvisninger fra netværk. Og det er vel og mærke uden at medarbejderne tilbydes store pengegaver for at henvise. Henvisninger kommer naturligt som følge af arbejdsglæde og inddragelse.”

Har du brug for at investere i HR og rekruttering, er du naturligvis meget velkommen til at tage fat i Jyske Bank.