Jyske Bank ændrer grænsen for negativ rente for private kunder


Da det negative renteniveau forventes at fortsætte i flere år frem, finder Jyske Bank det nødvendigt med virkning fra 1. maj 2020 at fastsætte en grænse på 250.000 kr. for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente af indlån. Det betyder, at man kan have 250.000 kr. stående på sin NemKonto uden at betale negativ rente.

På øvrige konti betaler man negativ rente af alt indlån. På indlånskonti til børn samt børneopsparing er grænsen dog 100.000 kr.

”Forklaringen er kombinationen af det vedvarende lave renteniveau og et øget indlån i banken. Markedet forventer negative renter de næste 8-9 år, og så kan Jyske Bank ikke blive ved med at give nul procent i rente. Selv med den nye grænse på 250.000 kr. for negativ rente taber Jyske Bank penge på indlån. Heldigvis har vi efterhånden god erfaring i at hjælpe kunderne over i alternativerne til de negative renter, så bliver man ramt, er det bedste råd at tage fat i sin rådgiver,” siger ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam

Læs selskabsmeddelelsen [PDF]

Læs hvad de negative renter betyder for dig

Mere om Jyske Banks årsrapport 2019