Weekly-regler - for kunder i Jyske Bank

Weekly er en app fra Jyske Bank, som uge for uge hjælper dig med at følge udviklingen i dit forbrug i en udvalgt del af din økonomi. Du fastsætter selv, hvor mange penge du vil bruge hver uge, så holder Weekly øje med, om du bruger flere eller færre penge end planlagt.

Weekly kan downloades til din mobiltelefon fra App Store eller Play Store.

For Weekly gælder disse regler og Jyske Banks generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank, privatkunder”.

1. Tilmelding

Første gang, du starter Weekly, skal du:

  • Afgive NemID bruger-id og adgangskode (du skal ikke bruge en NemID nøgle).
  • Oprette en selvvalgt kode.
  • Opgive, hvilken konto du vil tilknytte Weekly. Du kan kun anvende egne og fælles konti, som du har forespørgsels- og dispositionsadgang til, og kun betalingskonti.
  • Indtaste det beløb, du maksimalt vil bruge pr. uge.
  • Læse og acceptere disse regler.

Herefter er du tilmeldt Weekly.

Den selvvalgte kode må ikke være identisk med din kode til Jyske Mobilbank. Du må ikke oplyse din kode til andre, skrive den ned eller opbevare den på din mobiltelefon.

2. Sådan virker Weekly

Weekly hjælper dig med at holde styr på udviklingen i dit planlagte ugebeløb, så du ikke løber tør for penge, før måneden er slut. Du kan altså holde øje med, om du overholder det mål, du har sat.

I uger, hvor du ikke bruger hele dit ugebeløb, vil resten gå i en virtuel opsparing. Opsparingen kan du bruge af i de uger, hvor du vil have lidt ekstra at gøre godt med.

Omvendt kan du se konsekvenserne for de næste 5 uger, hvis du bruger mere end dit ugebeløb.

2.1. Ugebeløb i Weekly

Du skal selv beregne og taste det beløb, du har til forbrug hver uge på den valgte konto.

Ugebeløbet kan du evt. finde ved at tage dine månedlige indtægter og fratrække dine månedlige faste udgifter, Betalingsservice-aftaler og overførsler til andre konti. Derefter deler du med 4 for at få beløbet pr. uge.

Du har i Weekly mulighed for at redigere i de betalinger, som påvirker dit ugebeløb. Du kan fx vælge at se helt bort fra betalinger, som ikke er relevante for det ugebeløb, som du har fastsat.

2.2. OBS – Weekly viser ikke din reelle saldo

Weekly er et virtuelt univers, så du kan ikke sammenligne det beløb, du har til rådighed i Weekly, med det beløb, du faktisk har til rådighed på din konto. Du kan altså ikke være sikker på, at beløbet til resten af ugen i Weekly, reelt er det beløb, du kan bruge på din konto. Dine reelle saldooplysninger finder du i Jyske Netbank, Jyske Mobilbank eller ved at kontakte banken.

3. Push-meddelelser

Når du installerer Weekly, skal du på iOS-enheder tage stilling til, om du vil modtage meddelelser fra app’en. Vær opmærksom på, at på Android enheder er de automatisk slået til i app’en. Du kan altid vælge eller fravælge at modtage meddelelser/beskeder under din mobiltelefons indstillinger.

Under Indstillinger i Weekly vælger du, hvilke meddelelsestyper du ønsker. Nogle meddelelser kan du kun fravælge ved at slå meddelelser/beskeder fra på din mobiltelefon.

Meddelelserne fra Weekly indeholder oplysninger om dit forbrug, herunder fx angivelse af hvor mange penge du har til rådighed til resten af ugen. Se liste over alle meddelelser fra Weekly.

4. Visning af kvitteringer fra Storebox i Weekly

Jyske Bank har en aftale med Storebox ApS (herefter ”Storebox”), som giver dig mulighed for i Weekly at få vist de kvitteringer, du har adgang til i Storebox. Du kan oprette en aftale med Storebox ved at downloade app’en ”Storebox” eller på storebox.com.

4.1. Aktivér Weeklys visning af kvitteringer

I Weekly kan du aktivere visningen af dine kvitteringer fra Storebox. Du bliver bedt om at opgive det mobilnummer, som du er oprettet med hos Storebox, og om at  bekræfte det med en sms-kode, som Storebox sender til dig.

Jyske Bank er ikke part i din aftale med Storebox. Jyske Bank er ikke ansvarlig for aftalen eller Storebox’ funktionaliteter, ligesom banken ikke er ansvarlig for data leveret af Storebox eller dennes handlinger i øvrigt.

4.2. Visning af kvitteringer hos Storebox

Du kan hente kvitteringer fra Storebox på betalinger, som du foretager efter aktiveringen.

Kvitteringerne med tilhørende data leveres og vises af Storebox og gemmes ikke af Jyske Bank. Kvitteringerne med dertilhørende data kan kun ses af dig, og kun indtil du lukker dem igen.

Hvis du sletter en kvittering hos Storebox, kan du ikke længere få den vist i Weekly.

4.3. Opsigelse/afmelding af Weeklys visning af kvitteringer

Ønsker du ikke at få kvitteringer vist i Weekly, skal du afmelde visningen under Indstillinger i Weekly under menupunktet ’Storebox’.

4.4. Hvis din aftale med Storebox ophører

Du skal kontakte Storebox, hvis du vil opsige din aftale med Storebox. Hvis din aftale med Storebox ophører, kan du ikke længere få vist kvitteringer i Weekly. Din tilmelding til Weeklys visning af kvitteringer ophører også.

4.5. Gebyrer

Det er gratis at få kvitteringer fra Storebox vist i Weekly.

5. Elektroniske spor

Jyske Bank bruger cookies og lignende teknologier i vores elektroniske selvbetjeningsfunktioner, herunder Weekly-app’en. Det gør vi af både tekniske og statistiske årsager. Det er ikke muligt at bruge Weekly uden at afsætte elektroniske spor.

I Weekly måler vi anonymt statistik, så vi kan gøre løsningen bedre. På jyskebank.dk/cookies kan du læse mere om Jyske Banks brug af cookies.

6. Opsigelse, ophør og spærring

Du kan opsige din aftale om brug af Weekly med Jyske Bank uden varsel. I app’en under Indstillinger skal du vælge ”Nulstil Weekly”.

Jyske Bank kan med to måneders varsel opsige aftalen om Weekly.

Hvis din Jyske Netbank lukkes, kan Weekly ikke anvendes.

Hvis din Jyske Netbank eller dit NemID er spærret, kan Weekly heller ikke anvendes.

7. Gebyrer

Det er gratis at anvende Weekly.

8. Ændringer

Ændringer af disse regler kan ske med to måneders varsel, hvis ændringerne er til ulempe for dig. Ændringer, der er en fordel for dig, kan ske uden varsel. Besked om ændringer vil blive givet på et varigt medium enten skriftligt eller elektronisk (fx i Netboks).

Du kan altid se den gældende version af reglerne i app’en, på jyskebank.dk/aftaler og i App Store eller Play Store.

Hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, skal du selv bringe aftalen til ophør. Det gør du i app’en under Indstillinger ved at vælge ”Nulstil Weekly”.

9. Klager

Hvis du ønsker at klage over Jyske Bank, skal du kontakte din afdeling.

Er du fortsat ikke enig med os, efter at have drøftet problemstillingen med din afdeling, kan du klage til den klageansvarlige, Jyske Bank A/S, Juridisk, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

Herefter kan du klage til Det finansielle ankenævn, Amaliegade 8B, 2., Postboks 9029, 1022 København K, www.fanke.dk

Du kan klage over bankens overholdelse af den finansielle lovgivning til Finanstilsynet.

10. Garantiformuen

Som kunde i banken er du gennem Garantiformuen (Garantiordningen for indskydere og investorer) i et vist omfang sikret mod tab. Du kan læse om dækningens omfang på jyskebank.dk eller på fs.dk.

11. Fortrydelsesret

Du har mulighed for at fortryde denne aftale i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven, inden for 14 dage efter aftalen er indgået. Det kan du læse mere om i Jyske Banks ”Oplysning om fortrydelsesret”, som du finder i din Netboks og på jyskebank.dk/aftaler.

12. Behandling af personoplysninger

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du læse hele vores persondatapolitik på jyskebank.dk.