Spørgsmål og svar

Jeg er kunde og udgifter hentes automatisk fra min konto

Generelt

Spørgsmål Svar
Kan alle bruge Weekly? Ja. Som kunde i Jyske Bank knytter du en konto sammen med Weekly, så dine udgifter hentes automatisk.
Hvordan aktiverer jeg Storebox i Weekly?

Du kobler Storebox til Weekly under Indstillinger. Du skal have en Storebox-konto, inden du kan aktivere Storebox i Weekly.

Læs mere om Storebox og hvordan du opretter dig på storebox.com

Kan banken eller min rådgiver følge med i min Weekly? Nej, Weekly er helt din egen - banken kigger ikke med.
Hvilke telefoner kan jeg bruge Weekly på?

Weekly kan bruges på 

 • iPhones med minimum iOS 8.1 (iPhone 4S og nyere).
 • Android med minimum version 4.1
Kan Weekly bruges på tablet? Weekly er lavet til telefoner. Du kan godt installere den på din tablet, men app'en er ikke optimeret til det.
Kan jeg installere Weekly på flere telefoner/devices?

Ja. Når du installerer app'en på en ny telefon, skal du logge på med NemID og vælge en 6-cifret kode.

Du kan se de samme data i Weekly, som på dine andre devices. Lokale indstillinger i app'en vil være forskellige.

Hvad sker der, hvis jeg får en ny telefon? Du installerer bare app'en igen og logger på med NemID og vælger en 6-cifret kode. Dine data er gemt.
Hvad sker der, hvis jeg glemmer min 6-cifrede kode?

Hvis du har tastet forkert 3 gange, skal du logge på med NemID og vælge en ny 6-cifret kode.

Du kan også slette app'en og installere den igen og logge på med NemID og vælge en ny 6-cifret kode.

I begge tilfælde er din opsætning og alle data gemt.

Kan jeg oprette mere end 1 Weekly? Du kan kun have 1 Weekly, der automatisk henter udgifter fra en af dine konti eller delsaldi. Derudover  kan du oprette en Weekly med din e-mail, hvor du selv taster udgifterne.
De 2 Weeklys skal oprettes på hver sit device.
Hvordan kan jeg opsige min Weekly eller fortryde aftalen? Du skal vælge "Nulstil Weekly" under Indstillinger. Din rådgiver kan ikke gøre det for dig.

Opsætning og indstillinger

Spørgsmål Svar
Hvad kræver det at oprette Weekly?

For at komme i gang med Weekly, der automatisk henter dine udgifter, skal du

 • Hente app'en
 • Være kunde i Jyske Bank
 • Være fyldt 12 år
 • Have Jyske Netbank Privat
Hvad er ugebeløb?

En måned er lang tid at få pengene til at række. I Weekly sætter du selv et beløb af til forbrug hver uge. Weekly giver dig ikke overblik over hele din økonomi men zoomer ind på dit daglige forbrug på mad, tøj, oplevelser osv. 

Ugebeløbet er altså det beløb du har til forbrug hver uge, når dine faste udgifter til husleje, abonnementer osv. er betalt. 

Hvordan regner jeg mit ugebeløb ud, når der reelt er mere end 28 dage i en måned? Hvis du gerne vil udregne beløbet præcist, kan du tage dit månedlige beløb, gange det med 12 og så dividere med 52.
Er der et maks. på, hvor stort ugebeløb jeg kan taste? Du kan maks. taste 5 cifre - altså højest 99.999 kr.
Kan 2 personer - fx et par - dele en Weekly? Nej, selvom I gerne vil bruge samme konto, skal I hente hver jeres app, som vil fungere uafhængigt af hinanden. Opsætningerne slår ikke igennem i den anden brugers app, selvom det er samme konto - men det er de samme betalinger og overførsler, I kan se i jeres Weekly, fordi de hentes fra den samme konto.
Hvis to personer har forskellige kort til den samme konto, betyder det så noget for forbruget i Weekly? Nej, alle betalinger og overførsler på kontoen vil påvirke Weekly - bortset fra Betalingsservice-aftaler og faste udgifter.
Kan jeg tilknytte flere konti/delsaldi til den samme Weekly?

Nej, Weekly kan håndtere 1 konto/delsaldo ad gangen.

Se, hvordan du skifter til en anden konto

Hvad sker der, hvis jeg bliver slettet som medejer på den konto, jeg bruger til Weekly?

Weekly stopper med at opdatere forbrug på den konto. Forbrug fra tidligere kan du se i 4 uger.

Du kan vælge en ny konto under Indstillinger.

Hvornår starter en ny uge? Weekly skifter til en ny uge hver mandag kl. 6 dansk tid. Ved at skubbe ugeskiftet øger vi chancen for, at weekendens forbrug kommer med i rette uge.
Skal jeg starte med at opsætte og bruge min Weekly en mandag?

Nej.

Hvis du vælger at starte fx en torsdag, vil Weekly automatisk gå ind og medtage de udgifter og indbetalinger, der har været fra mandag til det tidspunkt, du tager Weekly i brug om torsdagen.

Kan jeg ændre ugebeløb?

Ja, under Indstillinger.

Du kan ændre dit ugebeløb for:

 • Denne uge - hvis du fx har modtaget ekstra penge eller en indtægt ikke tikker ind alligevel.
 • Fra næste uge - så det gælder fast fra næste uge og frem.
Kan jeg skifte til en anden konto/delsaldo?

Ja, under Indstillinger. Du skifter konto med det samme, og udgifter, der tikker ind på den nye konto, påvirker nu beløbet til resten af ugen og frem.

Når du skifter konto, sker der ingen ændringer i ugen, der er i gang, og du kan stadig se posteringerne 4 uger tilbage fra den tidligere konto.

Hvis der er reservationer på den gamle konto, så bliver de ikke rettet, når selve bogføringen sker. Du skal selv redigere udgiften, hvis der er forskel på det reserverede beløb og det, der ender med at blive bogført. Det kan fx være tilfældet, hvis du betaler på en tankstation eller på et hotel.

Hvad sker der, hvis jeg nulstiller Weekly?

Alle data og opsætning bliver slettet, og du kan starte en ny Weekly med ny opsætning.

Du vil 2 gange blive bedt om at bekræfte, at du vil nulstille. Når du først har nulstillet Weekly, kan det ikke fortrydes.

Jeg får ikke de beskeder/notifikationer, jeg har valgt under Indstillinger - hvorfor?

Hvis du ikke har tilladt meddelelser fra Weekly under din telefons indstillinger, så får du ingen beskeder.

Måske fravalgte du, da du installerede Weekly.

Daglig brug

Spørgsmål Svar
Kan jeg bruge Weekly hele døgnet? Ja, der er adgang døgnet og året rundt.
Hvorfor viser Weekly andre datoer, når jeg er i udlandet? Weekly er sat til dansk tid, selvom du er i en anden tidszone. Det kan du ikke selv ændre på.
Kan jeg fortryde det, hvis jeg har ændret en udgift? Ja, du kan altid rette både beløb og tekst igen, men:
• Beløbet kan ikke blive højere end oprindeligt
• Det oprindelige beløb vises altid overstreget, så du kan finde det igen
• Den oprindelige tekst kan du se i netbanken eller mobilbanken
Hvad sker der, hvis jeg reducerer, ignorerer eller fortryder en redigering?

I nuværende uge, vil der kunne ske en ændring af:

 • Beløbet til resten af ugen
 • Vejrudsigten for dine penge

I tidligere uger, vil der kunne ske en ændring af:

 • Forbrug og resultat for ugen
 • Opsparing i Weekly
 • Vejrudsigten for dine penge

Udgiften er igen synlig uden overstregning, så det er tydeligt, at beløbet tæller med i Weekly.

Hvad sker der, hvis jeg ændrer ugebeløb for denne uge?
 • Beløbet til resten af ugen ændres
 • Udsigten for de kommende uger kan blive forbedret eller forringet

Hvorfor ændres teksten på udgiften, når jeg vælger ”Ignorer altid”?

Weekly kigger på den oprindelige tekst og ignorerer nye udgifter med nøjagtig samme tekst. Du kan ændre teksten tilbage.
Hvad sker der, hvis jeg ændrer ugebeløb fast?
 • Beløbet for resten af ugen ændres
 • Udsigten for de kommende uger ændres
 • Beløbet ved starten af kommende uger ændres
Hvordan får jeg penge i opsparingen?

Hvis du en uge bruger færre penge end planlagt, så ryger de automatisk i din Weekly-opsparing.

Kommer der en uge, hvor du vil bruge flere penge, så kan du nemt overføre fra opsparingen, så du har flere penge til forbrug i Weekly.

Din opsparing vokser altså, når du bruger færre penge end dit ugebeløb.

Husk, at opsparingen ikke viser, hvor meget du har på din konto - det skal du i netbanken eller mobilbanken for at se.

Hvad fortæller "vejrudsigten" i Weekly?

Vejrudsigten i Weekly fortæller dig, hvad du har hver uge de næste 5 uger. Er der solskin eller truende skyer forude?

Hvis du ikke bruger mere end dit ugebeløb, så er der fuld sol.

Hvis du bruger mere end dit ugebeløb, bliver udsigten påvirket, og der bliver mindre til forbrug de næste uger.

Weekly laver en beregning, der fordeler overforbrug på de næste uger, så "straffen den kommende uge ikke bliver så hård.

Hvis der er penge i Weekly til resten af ugen, kan jeg så regne med, der også er penge på min konto?

Nej, du fastsætter selv dit ugebeløb og kan ignorere eller ændre udgifterne. Derfor kan du ikke regne med, at beløbet i Weekly svarer til det beløb, du faktisk har på din konto.

Weekly er en virtuel økonomi, hvor du selv bestemmer, hvilket beløb du har til forbrug hver uge. 

Får jeg en advarsel, hvis jeg har flere penge i Weekly, end der er til rådighed på kontoen?

Ja, hvis meddelelser/beskeder fra Weekly er slået til på din telefon, får du en meddelelse, første gang du på kontoen/saldoen har mindre til rådighed end beløbet i Weekly. 

Den vil komme hver mandag, hvis du stadig har mindre til rådighed end beløbet i Weekly.

Hvordan kan der være penge i opsparingen i Weekly, når der reelt ikke er penge nok til rådighed på kontoen?

Weekly er en virtuel økonomi, og pengene i opsparingen er et udtryk for, at du i nogle uger ikke har brugt hele dit planlagte ugebeløb.

Du fastsætter selv ugebeløbet og kan ignorere eller nedskrive udgifterne, så der kan være forskel på beløb i Weekly og på kontoen.

Kan jeg flytte penge fra opsparingen til en af mine andre konti? Ikke direkte - du kan tage pengene ud af opsparingen, så du får et større beløb til resten af ugen. Så kan du gå i netbanken eller mobilbanken og flytte pengene fra din Weekly konto til fx din opsparingskonto.
Hvor langt tilbage kan jeg se mine udgifter i Weekly? Udgifter kan ses i nuværende og de 4 forudgående uger.
Hvorfor kan jeg ikke se alle køb med det samme i Weekly? Ligesom i netbanken og mobilbanken bliver udgifterne vist, så snart Jyske Bank kender til dem. Det kan være meget forskelligt, hvor lang tid der går, fra du fx har brugt dit kort, til banken kan se det.
Hvad, hvis der går penge ind på min konto?

Weekly registrerer indbetalinger på kontoen. Du skal hver gang tage stilling til, hvad der skal ske med indbetalingen.

Det kan du gøre med indbetalinger:

 • Tilføj til denne uges ugebeløb
 • Tilføj til opsparingen
 • Tilføj til de næste uger
 • Fjern fra Weekly denne ene gang
 • Fjern fra Weekly permanent

Husk, at dine faste indtægter som fx løn og SU allerede bør været regnet ind i dit ugebeløb, og de skal derfor ikke tælle med igen.
Under Indstillinger kan du oprette regler, så faste indtægter altid ignoreres, så du slipper for at skulle forholde dig til dem.

Hvorfor er datoerne ikke ens på mine posteringer på mobilbank, netbank og så Weekly? Netbanken og mobilbanken viser bogføringsdatoer, mens Weekly viser købstidspunkter - derfor kan der være forskel.

Jeg er ikke kunde og taster selv udgifter

Generelt

Spørgsmål Svar
Kan alle bruge Weekly?

Ja. Hvis du ikke har en konto i Jyske Bank kan du bruge Weekly ved selv at taste dine udgifter.

Du kan også vælge at koble Weekly sammen med Storebox, så bliver det nemmere at bruge Weekly. Jyske Bank og Storebox indgået et samarbejde, der betyder, at alle uanset bank kan få Weekly til at virke automatisk.

Storebox er nordens største leverandør af digitale kvitteringer, og bruger du Weekly sammen med Storebox, får du automatisk registreret køb og trukket dem fra dit ugebeløb, når du handler i Bilka, Føtex, Netto, Matas, Salling, Starbucks og mange flere. Du slipper altså for at taste selv, når du handler ind i de mere end 2500 butikker, som Storebox samarbejder med. Samtidig kan du se kvitteringerne direkte i Weekly-app’en. Køb i andre butikker, taster du stadig selv.

Hvordan aktiverer jeg Storebox i Weekly?

Du kobler Storebox til Weekly under Indstillinger. Du skal have en Storebox-konto, inden du kan aktivere Storebox i Weekly.

Læs mere om Storebox og hvordan du opretter dig på storebox.com

Følger Jyske Bank med i min Weekly? Nej, Weekly er helt din egen. Vi gemmer dine data, så du ikke skal starte forfra, hvis du fx mister din mobil - men vi kigger ikke med.
Hvilke telefoner kan jeg bruge Weekly på?

Weekly kan bruges på 

 • iPhones med minimum iOS 8.1 (iPhone 4S og nyere).
 • Android med minimum version 4.1
Kan Weekly bruges på tablet? Weekly er lavet til telefoner. Du kan godt installere den på din tablet, men app'en er ikke optimeret til det.
Kan jeg installere Weekly på flere telefoner/devices? Ja, du kan have samme Weekly på flere telefoner/devices, hvis du opretter dem med samme e-mail.
Hvad sker der, hvis jeg får en ny telefon? Du installerer bare app'en igen og logger på med samme e-mail, trykker på linket i den mail, du modtager og vælger så en 6-cifret kode. Dine data er gemt.
Hvad sker der, hvis jeg glemmer min 6-cifrede kode? Hvis du har tastet forkert 3 gange, skal du logge på med din e-mail, trykke på linket i mailen, du modtager og så vælge en ny 6-cifret kode.
Kan jeg oprette mere end 1 Weekly?

Du kan have én Weekly per e-mailadresse.

De skal oprettes på hver sit device.

Hvordan kan jeg opsige min Weekly eller fortryde aftalen? Du skal vælge "Nulstil Weekly" under Indstillinger.

Opsætning og indstillinger

Spørgsmål Svar
Hvad kræver det at oprette Weekly? Hvis du vil bruge Weekly, hvor du selv taster udgifterne, så kræver det bare, at du downloader app'en og taster din e-mail. Du aktiverer Weekly via en mail, du modtager.
Hvad er ugebeløb?

En måned er lang tid at få pengene til at række. I Weekly sætter du selv et beløb af til forbrug hver uge. Weekly giver dig ikke overblik over hele din økonomi men zoomer ind på dit daglige forbrug på mad, tøj, oplevelser osv. 

Ugebeløbet er altså det beløb du har til forbrug hver uge, når dine faste udgifter til husleje, abonnementer osv. er betalt. 

Hvordan regner jeg mit ugebeløb ud, når der reelt er mere end 28 dage i en måned? Hvis du gerne vil udregne beløbet præcist, kan du tage dit månedlige beløb, gange det med 12 og så dividere med 52.
Er der et maks. på, hvor stort ugebeløb jeg kan taste? Du kan maks. taste 5 cifre - altså højest 99.999 kr.
Hvornår starter en ny uge? Weekly skifter til en ny uge hver mandag kl. 6 dansk tid.
Skal jeg starte med at opsætte og bruge min Weekly en mandag? Nej. Du kan starte når vil - men husk at at oprette alle ugens udgifter eller reducere ugebeløbet for denne uge, hvis pengene skal passe.
Kan jeg ændre ugebeløb?

Ja, under Indstillinger.

Du kan ændre dit ugebeløb for:

 • Denne uge - hvis du fx har modtaget ekstra penge eller en indtægt ikke tikker ind alligevel.
 • Fra næste uge - så det gælder fast fra næste uge og frem.
Hvad sker der, hvis jeg nulstiller Weekly?

Alle data og opsætning bliver slettet, og du kan starte en ny Weekly med ny opsætning.

Du vil 2 gange blive bedt om at bekræfte, at du vil nulstille. Når du først har nulstillet Weekly, kan det ikke fortrydes.

Jeg får ikke de beskeder/notifikationer, jeg har valgt under Indstillinger - hvorfor?

Hvis du ikke har tilladt meddelelser fra Weekly under din telefons indstillinger, så får du ingen beskeder.

Måske fravalgte du, da du installerede Weekly.

Daglig brug

Spørgsmål Svar
Kan jeg bruge Weekly hele døgnet? Ja, der er adgang døgnet og året rundt.
Hvorfor viser Weekly andre datoer, når jeg er i udlandet? Weekly er sat til dansk tid, selvom du er i en anden tidszone. Det kan du ikke selv ændre på.
Kan jeg fortryde det, hvis jeg har ændret en udgift? Ja, du kan altid rette både beløb og tekst igen.
Hvad sker der, hvis jeg retter et beløb?

I nuværende uge, vil der kunne ske en ændring af:

 • Beløbet til resten af ugen
 • Vejrudsigten for dine penge

I tidligere uger, vil der kunne ske en ændring af:

 • Forbrug og resultat for ugen
 • Opsparing i Weekly
 • Vejrudsigten for dine penge
Hvad sker der, hvis jeg ændrer ugebeløb for denne uge?
 • Beløbet til resten af ugen ændres
 • Udsigten for de kommende uger kan blive forbedret eller forringet
Hvad sker der, hvis jeg ændrer ugebeløb fast?
 • Beløbet for resten af ugen ændres
 • Udsigten for de kommende uger ændres
 • Beløbet ved starten af kommende uger ændres
Hvordan får jeg penge i opsparingen?

Hvis du en uge bruger færre penge end planlagt, så ryger de automatisk i din Weekly-opsparing.

Kommer der en uge, hvor du vil bruge flere penge, så kan du nemt overføre fra opsparingen, så du har flere penge til forbrug i Weekly.

Din opsparing vokser altså, når du bruger færre penge end dit ugebeløb.

Hvad fortæller "vejrudsigten" i Weekly?

Vejrudsigten i Weekly fortæller dig, hvad du har hver uge de næste 5 uger. Er der solskin eller truende skyer forude?

Hvis du ikke bruger mere end dit ugebeløb, så er der fuld sol.

Hvis du bruger mere end dit ugebeløb, bliver udsigten påvirket, og der bliver mindre til forbrug de næste uger.

Weekly laver en beregning, der fordeler overforbrug på de næste uger, så "straffen den kommende uge ikke bliver så hård.

Hvorfor kan jeg ikke selv vælge dato, når jeg opretter en udgift?

Datoen har ingen betydning for Weeklys beregning af beløb til resten af ugen, opsparing eller udsigt. Derfor slipper du for at vælge en dato.

Det vigtige er, at udgiften ligger i den rigtige uge, derfor kan du oprette i denne eller de 4 seneste uger.