JYBID/JYBOR er basisrenten på pengemarkedskonti. Renten ligger ikke fast men fastsættes dagligt, da den afhænger af bankens aktuelle likviditetssituation.