Boliglån

Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning C i prisoplysningsbekendtgørelsen

Årlig rente
5,00-9,00%
Debitorrente
5,09-9,31%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,00% af lånet + 600 kr.
Min. 1.000 kr.
Maks. 5.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
5,6-9,9%
Risikokategori2
Gul
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
1Beregnet på grundlag af: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 250.000 kr. 'Annuitetslån' er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartalårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Boliglån+

Årlig rente
3,95-5,50%
Debitorrente
4,01-5,61%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,00% af lånet + 600 kr.
Min. 1.000 kr.
Maks. 5.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
4,2-5,8%
Eksempel 1
4,5-6,1%
Eksempel 2
Risikokategori2
Gul
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
Det forudsættes at der foreligger et helkundeforhold. Lån ydes op til 80% af ejendommens værdi.
1Beregnet på grundlag af: Eksempel 1: Annuitetslån med samlet kreditbeløb 200.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; ingen. Eksempel 2: Annuitetslån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 20 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 259.758 kr. Annuitetslån er lån, hvor du betaler samme beløb i lånets løbetid, typisk månedligt eller kvartårligt.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Boligkredit

Årlig rente
5,00-9,00%
Debitorrente
5,09-9,31%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
1,00% af låneretten + 600 kr.
Min. 1.000 kr.
Maks. 5.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
5,6-9,9%
100% udnyttelse
6,1-10,6%
50% udnyttelse
7,1-11,8%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 250.000 kr., løbetid på 10 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 259.758 kr. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top

Byggekredit

Årlig rente
3,95-10,00%
Debitorrente
4,00-10,38%
Årlig rente inklusive renters rente
Bevillingsomkostninger
0,50% af låneretten + 600 kr.
Min. 1.000 kr.
Maks. 5.000 kr.
Årlige omkostninger i pct. (ÅOP)1
4,7-11,2%
100% udnyttelse
5,5-11,9%
50% udnyttelse
6,9-13,5%
25% udnyttelse
Risikokategori2
Gul
Nominel årlig indlånsrente
0,00%
Ændring af debitorer
1.000 kr.
Ændring af lånebetingelser
1.000 kr.
1Beregnet på grundlag af: Stående lån med samlet kreditbeløb på 2.000.000 kr., løbetid på 1 år og sikkerhedsstillelse; Ejerpantebrev på 400.000 kr. og transport i realkredit provenu. 'Stående lån' er lån eller kreditter, hvor du kun betaler renter i løbetiden. Ved udløb betaler du det trukne beløb, eller vi aftaler, hvordan det skal afvikles.
2Risikoklassificering sker kun på lån/kreditter, som overstiger 100.000 kr. med pant i fast ejendom.

Til top


Øvrige omkostninger ved finansiering med Jyske Bank-lån

Notering af transport
1.000 kr. pr. transport
Nyt ejerpantebrev/pantebrev1
1.000 kr.
Påtegning på ejerpantebrev/pantebrev
1.000 kr.
Besigtigelse af byggeri ved betaling af rater
1.000 kr. pr. besigtigelse
Serviceydelser uden særskilt pris, pr. time
1.000 kr.
1Omkostning ved nyt pantebrev opkræves ikke i forbindelse med optagelse af Jyske Bank Bankboliglån, da det er inkl. i oprettelsesgebyret.

Til top

Øvrige omkostninger ved finansiering med realkreditlån

Kurskontrakt
Oprettelse eller ændring
500 kr.
Nyt lån
500 kr.
Indfrielse af lån
Forhåndslånsgaranti - pr. påbegyndt kvartal
1.200 kr.
Oprettelse
0,75% p.a.
Provision - min. 500 kr. pr. kvartal
Notering af transport
1.000 kr. pr. transport
Påtegning på ejerpantebrev/pantebrev
1.000 kr.
Besigtigelse af byggeri ved betaling af rater
1.000 kr. pr. besigtigelse
Ekspeditionsomkostninger, lånesag1
3.500 kr.
Serviceydelser uden særskilt pris, pr. time
1.000 kr.
1Hertil kommer realkreditinstituttets omkostninger og kurtage

Til top

Udgifter vedr. tinglysning og offentlige afgifter

Andre offentlige afgifter
Afholdte udgifter
Afgift for tinglysning af pantebreve og ejerpantebreve
1,50% af pantsikret beløb
Basisafgift for tinglysning
1.660 kr.

Til top

Prispolitik

Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet, idet der tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, låneformål, kundeforholdets varighed, låntagers indtægts- og formueforhold samt låntagers øvrige relationer til banken. 

De nævnte bevillingsomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling.

Se i øvrigt Jyske Banks forretningsbetingelser Sådan handler Jyske Bank.