Bidragssatser p.a. for lån til helårsboliger

Belåningsgrad Jyske Fast Rente Jyske Rentetilpasning F1 Jyske Rentetilpasning F2-F4 Jyske Rentetilpasning F5-F6
  m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag
0-40% 0,3250% 0,4750% 0,3750% 0,5250% 0,5750% 0,7250% 0,4750% 0,6250%
40-60% 0,8000% 0,9500% 0,9500% 1,1000% 1,1500% 1,3000% 1,0000% 1,1500%
Over 60% 1,0000% 2,0000% 1,3000% 2,3000% 1,4000% 2,4000% 1,2500% 2,2500%
0-80% 0,6125% 0,9750% 0,7500% 1,1125% 0,9250% 1,2875% 0,8000% 1,1625%

Bidragssatsen for nye lån afhænger af lånets sikkerhedsmæssige placering. Bidragssatsen vægtes ved at fordele lånets kontantværdi i forhold til ejendommens værdi i belåningsintervaller. Ejendommens værdi fastsættes af Jyske Realkredit på baggrund af en besigtigelse eller statistiske oplysninger.

Bidraget beregnes i procent af lånerestgælden. Mindstebidraget for nye lån udgør 900 kr. pr. år.

Bidragssatser p.a. for lån til fritidshuse

Belåningsgrad Jyske Fast Rente Jyske Rentetilpasning F1 Jyske Rentetilpasning F2-F4 Jyske Rentetilpasning F5-F6
  m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag
0-30% 0,3250% 0,4750% 0,3750% 0,5250% 0,5750% 0,7250% 0,4750% 0,6250%
30-45% 0,8000% 0,9500% 0,9500% 1,1000% 1,1500% 1,3000% 1,0000% 1,1500%
45-60% 1,0000% 2,0000% 1,3000% 2,3000% 1,4000% 2,4000% 1,2500% 2,2500%
0-60% 0,6125% 0,9750% 0,7500% 1,1125% 0,9250% 1,2875% 0,8000% 1,1625%
Over 60%1 1,0000% 2,0000% 1,8000% 2,8000% 1,6000% 2,6000% 1,2500% 2,2500%
0-75%1 0,6900% 1,1800% 0,9600% 1,4500% 1,0600% 1,5500% 0,8900% 1,3800%

Bidragssatsen for nye lån afhænger af lånets sikkerhedsmæssige placering. Bidragssatsen vægtes ved at fordele lånets kontantværdi i forhold til ejendommens værdi i belåningsintervaller. Ejendommens værdi fastsættes af Jyske Realkredit på baggrund af en besigtigelse eller statistiske oplysninger.

Bidraget beregnes i procent af lånerestgælden. Mindstebidraget for nye lån udgør 900 kr. pr. år.

1Belåning af fritidshuse over 60% uden afdrag tilbydes kun i særlige situationer.

Låneetablering – Jyske Rentetilpasning F1

Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inkl. evt. fastkursaftale
Stiftelsesprovision
0,30% af lånet
Maks. 9.000 kr.

Til top

Låneetablering – Jyske Rentetilpasning F2-F6 og Jyske Fast Rente

Bevillingsomkostninger
6.500 kr.
Inkl. evt. fastkursaftale
Kurtage1
0,15%
Kursskæring (fradrag)
0,20 kurspoint
0,35 kurspoint
Ved indgåelse af fastkursaftale uden for Børsens åbningstid (kl. 9.00 – 17.00)2
1Kurtage betales i forbindelse med udbetaling og indfrielse, hvor der ligger obligationer bag lånet. Beregnes af kursværdien på lånet.
2Herudover betales terminstillæg/fradrag.

Til top

Rentetilpasning – Jyske Rentetilpasning F1-F2

Kursskæring (fradrag)
0,30 kurspoint
0,45 kurspoint
Ved indgåelse af fastkursaftale uden for Børsens åbningstid (kl. 9.00 – 17.00)1
1Herudover betales terminstillæg/fradrag.

Til top

Rentetilpasning – Jyske Rentetilpasning F3-F6 og øvrige lån med rentetilpasning

Kursskæring (fradrag)
0,20 kurspoint
0,35 kurspoint
Ved indgåelse af fastkursaftale uden for Børsens åbningstid (kl. 9.00 – 17.00)1
1Herudover betales terminstillæg/fradrag.

Til top

Indfrielse

Kurtage1
0,25%
Min. 160 kr.
Maks. 6.000 kr.
Ved lån under 3 mio. kr.
0,20%
Ved lån over 3 mio. kr.
Kursskæring (tillæg)
0,10 kurspoint
Ved indfrielse til aktuel kursværdi ved modregning i provenu af nyt lån
1,00 kurspoint
Ved indfrielse på baggrund af indfrielsestilbud, der er gældende i op til 8 børsdage
0,10 kurspoint
Ved indgåelse af fastkursaftale inden for Børsens åbningstid (kl. 9.00-17.00)2
0,25 kurspoint
Ved indgåelse af fastkursaftale uden for Børsens åbningstid (kl. 9.00-17.00)2
Der beregnes ikke kurtage og kursskæring ved indfrielse af Jyske Rentetilpasning F1.
1Kurtage betales i forbindelse med udbetaling og indfrielse, hvor der ligger obligationer bag lånet. Beregnes af kursværdien på lånet.
2Herudover betales terminstillæg/fradrag.

Til top

Ved lån i euro beregnes kurtage efter samme sats og principper som for udbetaling henholdsvis indfrielse af lån i kroner, dog mindst 25 euro.

Ved indfrielse af lån med kursværdi op til 400.000 euro er kurtagen højst 800 euro. Ved indfrielse af lån med kursværdi over 400.000 euro gælder samme kurtagesats, som for indfrielse af lån i danske kroner over 3 mio. kr.