Hvad er en aldersopsparing?

Du kan oprette en aldersopsparing – eller du kan vælge at ændre din kapitalpension til en aldersopsparing. Aldersopsparing kan udbetales på én gang eller i flere portioner.

Du får ikke fradrag for indbetalingen på en aldersopsparing og skal derfor heller ikke betale skat eller afgift, når ordningen udbetales.

En aldersopsparing er for dig, der gerne vil have udbetalt hele din opsparing på én gang den dag, du går på pension. Du kan ikke trække indbetalingerne på en aldersopsparing fra i skat. Til gengæld skal du heller ikke betale skat af pensionsopsparingen, når den bliver udbetalt

Tag en snak med din rådgiver, hvis du overvejer at oprette en aldersopsparing.

Book et møde


Hvor meget må du indbetale på din aldersopsparing?

Du må maksimalt indbetale 29.600 kr. (2017) på aldersopsparingen om året. Årsagen til denne grænse er, at afkastet kun beskattes med pensionsafkastskatten på 15,3% hvilket er mindre end afkast af almindelig opsparing, der typisk beskattes med kapitalindkomstskat (31 – 44 %).

Indbetaler du mere end det tilladte beløb i alt, vil det fremgå af din årsopgørelse året efter og SKAT vil automatisk have beregnet en afgift på 20% af det overskydende beløb. Du har herefter mulighed for at få overført det overskydende beløb til en anden pensionsordning med fradrag dvs. inden for fradragsloftet for en ratepension eller på en livsvarig livrente. Gør du det, får du ”rabat” på afgiften, idet du så kan nøjes med at betale 4% i afgift af det overskydende beløb. Din bank eller pensionsselskab indberetter overførslen, så SKAT efterfølgende kan beregne den nye – og noget lavere – afgift. Reglen er lavet for at undgå spekulation i den lavere afkastskat.

Hvornår kan aldersopsparingen udbetales?

Du kan tidligst få din aldersopsparing udbetalt den dag, du når din pensionsudbetalingsalder – og senest 15 år senere. Har du en kapitalpension, der kan udbetales tidligere fx når du fylder 60 år (gælder ordninger oprettet før 1. maj 2007) og har ændret den til en aldersopsparing, så kan du bevare den lavere udbetalingsalder.