Udbetalingsalder for pension

Pensionsudbetalingsalderen er et begreb, der er indført i forbindelse med de reformer, der er gennemført på efterløns- og folkepensionsområdet.

Pensionsaftaler, der er oprettet før 1. maj 2007, kan udbetales fra det år, du fylder 60, mens pensionsaftaler oprettet efter 1. maj 2007 kan udbetales, når du når din pensionsudbetalingsalder.

Pensionsudbetalingsalderen ligger som udgangspunkt 5 år før din folkepensionsalder, men der er nogle overgangsregler.

Overgangsregel

Er du født i perioden 1.1.1954 - 31.12.1958, er pensionsudbetalingsalderen uændret 60 år. Er du født i 1. halvår af 1959, er pensionsudbetalingsalderen 60½ år, mens den for personer født i 2. halvår af 1959 er 61 år. Er du født i 1. halvår 1960, er pensionsudbetalingsalderen 61½ år.

Find din pensionsudbetalingsalder.

Modregning i efterlønnen

Fra og med 2014 vil pensionsudbetalingsalderen ligge før efterlønsalderen - se skema. Dermed vil du kunne få ophævet en pensionsaftale mod normal afgift, før du går på efterløn. Disse ordninger skal imidlertid også indberettes og vil derfor indgå i modregningen, selvom pengene er udbetalt.