Fjordbank Mors

Du får en ny netbank med nye regler

Den 20. maj 2013 får du en ny netbank, nemlig Jyske Banks netbank. Der gælder nye regler for netbanken, og de nye regler indeholder konkrete ændringer i forhold til Fjordbank Mors’Generelle regler for selvbetjening


Netbank Privat eller Netbank Erhverv?

Der er nye regler for både Netbank Privat og for Netbank Erhverv. 

Kunder, der i dag har Netbank Erhverv, får automatisk Jyske Netbank Erhverv. Ellers gælder det at:


Ændringer for dig, der får Jyske Netbank Privat

Fra den 20. maj gælder Regler for Jyske Banks eBanking – privat [PDF].

Reglerne dækker alle Jyske Banks elektroniske muligheder for selvbetjening og indeholder fx regler for Mobilbank, Beskedservice og Budget.

Her er en række eksempler på ændringer:

Begrænsning på betalinger

 • I dag - ingen begrænsning på overførsel til tredjemand.
 • Fra den 20. maj - du kan gennemføre betalinger for samlet 200.000 kr. pr. døgn til tredjemand.

Nye åbningstider

 • I dag - netbanken holder åbent hele døgnet.
 • Fra den 20. maj - Jyske Netbank er lukket natten mellem lørdag og søndag fra kl. 02 til 06 og alle øvrige dage fra kl. 03 til 05.

Ansvar ved tab på erhvervskonti, der er tilknyttet Netbank Privat

 • Fra den 20. maj - Jyske Bank er ikke ansvarlig for tab på erhvervskonti, som er opstået ved en uberettiget anvendelse af funktionerne i Jyske Banks eBanking.
  Tilknytning af erhvervskonti i Jyske Banks eBanking sker på eget ansvar. Risikoen kan du eventuelt selv afdække ved, at du tegner en forsikring.
  Lider Jyske Bank tab som følge af uberettiget anvendelse af erhvervskonti i Jyske Banks eBanking, hæfter du for det.

Handel med værdipapirer i netbanken

Handel med værdipapirer i Jyske Netbank Privat er omfattet af Regler for værdipapirhandel i Jyske Banks eBanking [PDF].

 • I dag - medmindre du har aftalt andet med os, er der ingen begrænsninger for handel med værdipapirer, så længe der er dækning på kontoen.
 • Fra den 20. maj  - medmindre du har aftalt andet med os, kan du købe og sælge værdipapirer for en kursværdi op til 500.000 kr. pr. aktiehandel og 1.000.000 kr. pr. obligations-handel. Muligheden for at handle stopper dog, når der er uafviklede ordrer for mere end 4.000.000 kr. i alt (både køb og salg) – en handel bliver normalt afviklet tre bankdage efter ordren er afgivet.
 • Fra den 20. maj udgår muligheden for at benytte ordretypen Børshandel via netbanken.

Log på og godkend ny aftale
Efter den 20. maj 2013 kan du logge på Jyske Netbank Privat  ved at gå ind på jyskenetbank.dk. Første gang du logger på, vil du blive bedt om at godkende de nye regler.


Ændringer for jer, der får Jyske Netbank Erhverv

Fra den 20. maj gælder Regler for Jyske Netbank Erhverv [PDF].

Her er en række eksempler på ændringer:

Nye åbningstider

 • I dag - netbanken holder åbent hele døgnet.
 • Fra den 20. maj - Jyske Netbank er lukket natten mellem lørdag og søndag fra kl. 02 til 06 og alle øvrige dage fra kl. 03 til 05.

Ansvar ved misbrug

 • I dag - Kunden bærer risikoen for ethvert tab som følge af misbrug af systemet og er ansvarlig for tab hos Jyske Bank eller tredjemand som følge heraf, med mindre kunden kan godtgøre at misbruget ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra kundens side.
 • Fra den 20. maj - Jyske Bank er uden ansvar for misbrug af Jyske Netbank Erhverv. Kundens brug af Jyske Netbank Erhverv sker på eget ansvar, ligesom Jyske Bank ikke er ansvarlig for brugeres eventuelle fejlagtige anvendelse eller misbrug af erhvervskonti, tilknyttet Jyske Netbank Erhverv. Hvis Jyske Bank måtte lide tab på grund af kundens eller eventuelle brugeres misbrug af erhvervskonti, tilknyttet Jyske Netbank Erhverv, er kunden ansvarlig for dette.

Ansvar ved indirekte tab

 • Fra den 20. maj gælder følgende ansvarsbegrænsning: Jyske Bank er ikke ansvarlig for indirekte tab hos kunden, herunder driftstab, tab af goodwill, tab af data eller programmer, uanset skaden skyldes en defekt ved Jyske Netbank Erhverv.

Handel med værdipapirer i netbanken

Handel med værdipapirer i Jyske Netbank Erhverv er omfattet af Regler for værdipapirhandel i Jyske Banks eBanking [PDF].

 • I dag - medmindre I har aftalt andet med os, er der ingen begrænsninger for handel med værdipapirer, så længe der er dækning på kontoen
 • Fra den 20. maj - medmindre I har aftalt andet med os, kan I købe og sælge værdipapirer for en kursværdi op til 500.000 kr. pr. aktiehandel og 1.000.000 kr. pr. obligations-handel. Muligheden for at handle stopper dog, når der er uafviklede ordrer for mere end 4.000.000 kr. i alt (både køb og salg) – en handel bliver normalt afviklet, tre bankdage efter ordren er afgivet.
 • Fra den 20. maj udgår muligheden for at benytte ordretypen Børshandel via netbanken.

Log på den nye netbank
Efter den 20. maj 2013 kan I logge på Jyske Netbank Erhverv ved at gå ind på JNE.dk.


Gælder også fuldmagter 

Har du tilknyttet andre brugere i netbanken end dig selv, eller har du givet fuldmagt til en eller flere personer, gælder reglerne også for dem. Kan du ikke acceptere dette, skal du kontakte din rådgiver og tilbagekalde fuldmagten hurtigst muligt og senest den 17. maj 2013.