Afbestillings- og rejseforsikring - Jyske Mastercard Platinum

Du får et af markedets mest omfattende rejseforsikringspakker.

Du kan rejse op til 60 dage ad gangen - ligegyldigt hvor du rejser hen, og hvor mange gange du rejser i løbet af året.

Varer din rejse længere end 60 dage, kan du købe en tillægsforsikring til de resterende dage. Forsikringen koster 26 kr. pr. person pr. dag. Du kan købe en tillægsforsikring her.

Du får også en ansvars- og kaskoforsikring ved billeje i op til 22 dage. Dog skal billejen være betalt med kortet.

Hvem er omfattet af afbestillings- og rejseforsikring, og hvad og hvor meget dækker forsikringen?

  • Kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt Jyske Mastercard Platinum kort.
  • Kortindehavers medrejsende ægtefælle/samlever.
  • Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn til og med 23 år dækkes når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren.
  • Såfremt udrejse ikke foretages sammen med kortindehaver, træder dækningen først i kraft fra det tidspunkt, forsikrede mødes med kortindehaver for at tilbringe rejsen sammen.
  • Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde, dog undtagen personer, der arbejder på boreplatforme, off shore og lignende. Ligeledes er besætningsmedlemmer under flyvning i luftfartøjer ikke omfattet.

Er du i tvivl så ring til Jyske Mastercard, for at høre, om hele din familie er dækket.

Der dækkes i alt 17 typer skader, som det er vigtigt at være garderet mod.

Ved skade er det forsikringens fuldstændige betingelser, som er gældende.

Afbestilling op til 60.000 kr.

Hvis ikke rejsen kan påbegyndes på grund af akut sygdom eller tilskadekomst hos en af de forsikrede eller nærmeste pårørende.

Har du købt en rejse, der koster mere end 60.000 kr., kan du købe en tillægsforsikring, der dækker den sum, som ligger over 60.000 kr. Forsikringen koster 3% af den sum, der ligger over 60.000 kr.

Tilkøbet af forhøjelsen af afbestillingsforsikringssummen skal ske senest samtidig med at rejsens depositum betales eller ved en evt. ændring af rejsens omfang.

Forsinket fremmøde op til 10.000 kr pr. person (max. 30.000 kr. i alt)

Hvis du er uforskyldt og kommer for sent frem til offentlig transport eller transport med rejsearrangør, dækker forsikringen udgifter til indhentning af rejsen.

Flyforsinkelse op til 7.500 kr.

Er din flyafgang forsinket i mere end fire timer opnår du dækning for nødvendige og absolut påkrævede udgifter som indkøb af måltider og forfriskninger, hotelovernatning og omstigning/transit til og fra lufthavnen.

Flybagageforsinkelse

Dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til personlige effekter som beklædningsgenstande og toiletartikler. En forsinkelse kan vare i flere dage. Flyselskabet ved ikke altid, hvornår den forsinkede bagage er fremme. Husk derfor at købe lidt ad gangen.

Sygdom/tilskadekomst

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst på rejsen dækker forsikringen de nødvendige udgifter til bl.a. lægehjælp og medicin.

Hjemtransport

Forsikringen dækker hjemtransport i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst.

Sygeledsagelse

Hvis du indlægges i minimum tre døgn, dækker forsikringen ekstraudgifter til transport og ophold for én af de medrejsende

Tilkaldelse

En person kan rejse ud og følge dig, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst skal indlægges i minimum tre døgn.

Feriekompensation/Erstatningsrejse op til 20.000 kr pr. person (max. 60.000 kr i alt)

Rammes du af akut sygdom eller tilskadekomst, der betyder minimum tre dages indlæggelse eller afbrydelse af rejsen, dækker forsikringen en gennemsnitlig dags pris for de ødelagte dage. Der gives kun erstatning til den person der rammes, og kun for beløb der kan dokumenteres med kvitteringer.

Leje af bil

Forsikringen dækker ansvars- og kaskoskader ved leje af bil i op til 22 døgn. Autoansvar gælder ved person- og tingskade forvoldt med det lejede køretøj (op til 8.000.000 kr). Kaskoforsikring gælder ved skader på bilen og ved tab af bilen grundet tyveri eller røveri (op til 500.000 kr.).

Bemærk, du skal betale billejen med kortet for at forsikringen dækker.

Vi anbefaler, at du i tillæg takker ja til forsikring mod dækskade. Og at du takker ja, til Additional Liability Insurance (ALI), når du lejer bil i USA og Canada. Begge forsikringer kan tilkøbes hos Biludlejningsselskaberne.  

Ulykke op til 1.000.000 kr.

Gælder ved ulykkestilfælde, som pludseligt, direkte og uden medvirken af sygdom forårsager død eller varige mén.

Overfald op til 500.000 kr.

Du får økonomisk kompensation, hvis du får varige mén ved et overfald

Bagageforsikring op til 30.000 kr. pr. skade/pr. person, max. 90.000 kr. i alt pr. skade.

Forsikringen dækker det økonomiske tab for de ting, der medbringes på rejsen, som følge af brand, indbrudstyveri, ran og røveri.

Hjemkaldelse

Hvis du kaldes hjem og må afbryde rejsen på grund af dødsfald, sygdom, hospitalsindlæggelse eller alvorlig tilskadekomst blandt personer i nærmeste familie eller medlemmer af din husstand, får du hjemtransport og evt. genoptagelse af rejsen dækket.

Privatansvar (personskade op til 5.000.000 kr, tingskade op til 2.000.000 kr.)

Gøres du ansvarlig for person- eller tingsskade, dækker forsikringen den erstatning, du eventuelt skal betale.

Retshjælp/kaution

Bliver du involveret i rets- eller voldgiftssager på rejsen, dækker forsikringen dine eventuelle sagsomkostninger (op til 100.000 kr). Skal der stilles sikkerhed, så du eller dine ejendele kan frigives, dækker vi op til 300.000 kr. Der ydes ikke retshjælp for straffesager.

Feriebolig

Dækker udgifter til genhusning, hvis din lejede feriebolig bliver ubeboelig på grund af skade eller overhængende fare for giftudslip, gasudslip eller lignende.


Betingelser

Hent forsikringsbetingelserne