Afbestillings- og rejseforsikring - Jyske Mastercard Gold

Du får et af markedets mest omfattende rejseforsikringspakker. 

Du kan rejse op til 30 dage ad gangen - ligegyldigt hvor du rejser hen, og hvor mange gange du rejser i løbet af året.

Varer din rejse længere end 30 dage, kan du købe en tillægsforsikring til de resterende dage. Forsikringen koster 21 kr. pr. person pr. dag.

Køb en tillægsforsikring

Hvem er omfattet af afbestillings- og rejseforsikringen, og hvad og hvor meget dækker forsikringen?

  • Kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt Jyske Mastercard Gold kort.
  • Kortindehavers medrejsende ægtefælle/samlever.
  • Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn til og med 23 år dækkes når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren.
  • Såfremt udrejse ikke foretages sammen med kortindehaver, træder dækningen først i kraft fra det tidspunkt, forsikrede mødes med kortindehaver for at tilbringe rejsen sammen.
  • Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde, dog undtagen personer, der arbejder på boreplatforme, off shore og lignende. Ligeledes er besætningsmedlemmer under flyvning i luftfartøjer ikke omfattet.

Er du i tvivl så ring til Jyske Mastercard, for at høre, om hele din familie er dækket.

Der dækkes i alt 11 typer skader, som det er vigtigt at være garderet mod.

Ved skade er det forsikringens fuldstændige betingelser, som er gældende.

Afbestilling op til 40.000 kr.

Hvis ikke rejsen kan påbegyndes på grund af akut sygdom eller tilskadekomst hos en af de forsikrede eller nærmeste pårørende.

Har du købt en rejse, der koster mere end 40.000 kr., kan du købe en tillægsforsikring, der dækker den sum, som ligger over 40.000 kr. Forsikringen koster 3% af den sum, der ligger over 40.000 kr.

Sygdom/tilskadekomst op til 3.000.000 kr.

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst på rejsen dækker forsikringen de nødvendige udgifter til bl.a. lægehjælp og medicin.

Hjemtransport

Forsikringen dækker hjemtransport i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst.

Sygeledsagelse op til 50.000 kr.

Hvis du indlægges i minimum tre døgn, dækker forsikringen ekstraudgifter til transport og ophold for én af de medrejsende.

Tilkaldelse op til 50.000 kr.

En person kan rejse ud og følge dig, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst skal indlægges i minimum tre døgn.

Overfald op til 500.000 kr.

Du får økonomisk kompensation, hvis du får varige mén ved et overfald.

Privatansvar (personskade op til 5.000.000 kr, tingskade op til 2.000.000 kr.)

Gøres du ansvarlig for person- eller tingsskade, dækker forsikringen den erstatning, du eventuelt skal betale.

Retshjælp/kaution

Bliver du involveret i rets- eller voldgiftssager på rejsen, dækker forsikringen dine eventuelle sagsomkostninger (op til 75.000 kr). Skal der stilles sikkerhed, så du eller dine ejendele kan frigives, dækker vi op til 100.000 kr. Der ydes ikke retshjælp for straffesager.

Flyforsinkelse op til 5.000 kr. 

Er din flyafgang forsinket i mere end fire timer, opnår du dækning for nødvendige og absolut påkrævede udgifter som indkøb af måltider og forfriskninger, hotelovernatning og omstigning/transit til og fra lufthavnen. 

Flybagageforsinkelse op til 5.000 kr. 

Dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til personlige effekter som beklædningsgenstande og toiletartikler. En forsinkelse kan vare i flere dage. Flyselskabet ved ikke altid, hvornår den forsinkede bagage er fremme. Husk derfor at købe lidt ad gangen.


Betingelser

Hent forsikringsbetingelserne