Kreditmuligheder og tilbagebetaling

Du vælger selv, i forbindelse med ansøgningen af kortet, om du vil betale hele månedens forbrug tilbage på én gang, eller om du vil fordele tilbagebetalingen over flere måneder.

  • Vælger du at betale hele beløbet på én gang, skal du ikke betale rente. Du får efter månedsskiftet en samlet afregning af dit forbrug. Faktureringsdagen er omkring den 19. i måneden.
  • Vælger du i stedet at fordele tilbagebetalingen over flere måneder, skal du mindst tilbagebetale 5% af det du skylder hver måned, dog minimum 250 kr. Du kan altid vælge at betale mere.

Ved oprettelsen af kort med kredit kan du også vælge op til to betalingsfrie måneder, som dog ikke må ligge i forlængelse af hinanden. Du kan altid skifte mening hen ad vejen.

Muligheden for at betale tilbage over flere måneder gælder ikke Firmakort.

Hvis du ønsker at vælge tilbagebetaling over flere måneder, skal du udover selve ansøgningsblanketten til kortet, også bruge en blanket til Jyske Mastercard Basic, Jyske Mastercard Gold eller Jyske Mastercard Platinum.

Hvis du senere vil ændre dit kreditmaximum, skal du bruge en blanket til Jyske Mastercard Basic, Jyske Mastercard Gold eller Jyske Mastercard Platinum.